2014. december 28. Szent Család vasárnapja

Ter 15,1-6; 21,1-3; Zs 104,1-9; Zsid 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40

Ábrahám hitt az Úrnak, ezért igaznak fogadta el őt

A közösségi alkalom elején mindenki bejelentkezhet egy mozdulattal, ami kifejezi, hogy éppen milyen vágy él benne.
Az olvasmányban az Úr ígéretet tesz Ábrámnak, hogy elveszi fájdalmát, és öreg kora ellenére megsokasítja utódait. Ő pedig „hitt az Úrnak, s ez igazságul tudatott be neki.”

1. Életemnek melyek azok a területei, ahol meddőnek, terméketlennek érzem magam?
2. Hogyan tapasztaltam már életemben, hogy Isten hosszas várakozás után válaszolt egy bennem élő hiányra, fájdalomra?
3. Ábrám az Isten működése folytán új nevet nyert: Ábrahám lett – a sokaság atyja.
Isten cselekvése mindig változtat valamit. Hol látom most a változás lehetőségeit az életedben? Milyen új nevet fogadnék el magamnak?
A szentlecke Ábrahámot a hit példaképéül állítja elénk.
1. Kik azok a konkrét emberek a múltamban, akiknek a hite személyesen engem épített?
2. Vannak-e olyan események a múltamban, amiket jól esik felidéznemi olyankor, amikor krízist vagy megpróbáltatást élek át a hitemben?
Jézus templomi bemutatásakor két idősebb ember, Simeon és Anna is felfedezi Isten megváltó tervének beteljesülését. Évek óta várták ezt az örömteli és mély találkozást. A törékeny kisdedet karjába fogó Simeon éneket zeng.
1. Hogyan állok a hosszan tartó várakozásokhoz? Szoktam-e siettetni dolgokat és történéseket?
2. Mi segít abban, hogy én is felfedezzem Isten rejtett, tapintatos, törékeny érkezését?
3. Fel tudok-e idézni olyan örömteli találkozást az életemben, ami szívesen dalra fakasztott volna?
Az alkalmat lezáró imádság lehet maga a zsoltár (akár énekelve).
“Dicsekedjetek szent nevével […] Emlékezzetek meg csodatetteiről, amelyeket művelt, jeleiről és szája ítéleteiről”.
Hangosan kimondva szabadon idézzétek fel Isten erős működését az életetekben, és adjatok hálát érte közösen válaszolva: „Hála neked Urunk, mert láthatják szemeink a te megváltásod.”
Tamás Dániel, Győr – Budapest
Reklámok