2015. február 1.  Évközi 4. vasárnap

MTörv18,15-20; 1Kor 7,32-35; Mk1,21-28

Prófétát támaszt az Úr, és igéit a szájába adja

 „Bementek Kafarnaumba. Szombaton mindjárt bement a zsinagógába és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Volt a zsinagógájukban egy ember a tisztátalan lélek hatalmában. Ez így kiáltott föl: ,,Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom ki vagy: az Isten Szentje!’ Jézus megparancsolta neki: ,,Némulj el, és menj ki belőle.’ A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta őt, majd hangosan kiáltva kiment belőle. Erre mindnyájan elcsodálkoztak, s azt kérdezték egymástól: ,,Mi ez? Új tanítás, hatalommal? Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?’ Egyszerre elterjedt a híre Galilea egész vidékén.”

1.A mai evangéliumban kétszer hangzik el: Jézus nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Azután ahogy meggyógyítja a tisztátalan lélektől megszállt embert, akkor ismét elhangzik ez a gondolat. Mindenki nagyon csodálkozott „Miféle új tanítás, ekkora hatalommal, hogy még a tisztátalan lelkek is engedelmeskednek a szavának?”

Mit jelent az, hogy hatalma van valakinek? Ki felett van hatalma? Tudok-e hitelesen beszélni? Erő van-e abban, amit mondok?

Gondoljátok át és osszátok meg egymással!
2.Amikor Jézus azt mondja, hogy „Hallgass el! Takarodj ki belőle!” amit mond, az megtörténik. Nem csak mondja, az rögtön valósággá is válik. Teremtő erő mutatkozik meg. Mint amikor a világnak a teremtése történik a Szentírás szerint, akkor Isten azt mondja, hogy „Legyen!”, és ahogy kimondja, „Legyen!”, akkor ez a szó valósággá érik. Nem csak a szó jelenik meg, hanem az is, amire a szó utal, például hogy legyen világosság, és lett. Hatalommal és erővel rendelkező szó. Úgy beszél, hogy tudja, amit mond, az megvalósul. Teremtő szó. Ez felelősség is.
Mi magunk is tapasztalhattuk már, hogy a szavainknak milyen hatalmas ereje tud lenni, hogy a szavainkkal hogyan tudjuk egymást gyógyítani.  Évekig képesek vagyunk egyes emberek szavait vagy mondatait saját magunkban őrizni. A szavak, amelyeket egymás felé kimondunk valóban teremtő erővel, hatalommal bírnak.
De ilyen teremtő, életadó szó lehet az is, amikor megfogan egy élet, és egy férfi vagy egy nő azt mondja valakire, hogy „Legyél! Akarom, hogy éljél!”
Vagy mikor azt mondjuk egymásnak: „Legyél áldott! Legyél áldott ember”
A mi életünkben milyen szónak vagy mondatnak volt életformáló hatása, gyógyító ereje? Vagy éppen volt olyan, ami romboló volt számomra,  és amiatt volt meghatározó. Kitől kaptam ezeket? (Például: amikor apám azt mondta: „fiam, te semmire sem fogod vinni.”  vagy olyan sokszor hallottam tőle: „De szép vagy, lányom”)
Én kinek szoktam életadó szavakat mondani? Mi az a mondat és kitől, amire nagyon vágyom, hogy halljam és még sosem kaptam meg?
Szoktam- e áldást mondani/adni házastársamra,  gyermekeimre, szüleimre?
Páros beszélgetésben osszátok meg a gondolataitokat!
3.„Mindenki nagyon megdöbbent. El is terjedt a híre.” Ezek a galileai emberek konkrét kézzelfogható jelét látták Jézus hatalmának, mégis valószínűleg nem tért meg minden szemtanú, sokan kételkedtek, magyarázatokat kerestek a látottakra.
Hiszek-e abban, hogy Jézusnak valóban hatalma van a lelkek felett? Hiszek-e abban, hogy Jézus valóban meg tud gyógyítani, hogy új emberré válhatok általa?
Esetleg én magam is láttam már gyógyulást, szabadulást, mégsem tudom elhinni, hogy ez velem is megtörténhet. Ha van ilyen tapasztalatotok, osszátok meg egymással.
Rumszauer Ágnes