2015. február 8. Évközi 5. vasárnap

Jób 7,1-4.6-7; Zs 146; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39

Küzdelem a halandó sorsa a földön

Szolgáló lelkület
•Olvassuk el a három szentírási szakaszt, és figyeljük meg, hogy azokban mi a szolgálat formája, kire vagy mire irányul, és milyen a szolgáló személy lelkülete eközben?

Jób 7,1-4., 6-7
Napjaim gyorsabban szaladnak, mint a takács vetélője, és remény nélkül eltűnnek.”
Zs 146
Meggyógyítja a megtört szívűeket, sebeiket bekötözi.”
•Gondoljunk vissza az elmúlt időszakra életünkben, és keressünk egy olyan eseményt, amellyel kapcsolatban Jóbhoz hasonlóan kisebb-nagyobb kudarc, csalódás, reményvesztettség, keserűség érzése maradt bennünk!
•Most próbáljuk megkeresni ugyanebben az Isten szándékát vagy az esemény pozitív oldalát! Mire tanít minket az Úr kudarcainkon, boldogtalanságunkon keresztül?
1Kor 9,16-19.22-23
Mindent az evangéliumért teszek, hogy nekem is részem legyen benne.”
•Erős a kontraszt az előző ószövetségi szakasz önsajnálata és Pál buzgósága között. Mennyire örömteli számomra az evangélium hirdetése – akár szóval, akár tettekkel?
•Miként tudom saját életemben, szakmámban ezt a fajta másokért végzett evangéliumi szolgálatot megvalósítani?
•Nyitott-e a közösségünk a másokért végzett szolgálatra?
Mk 1,29-39
Odament hozzá, és felsegítette a kezénél fogva.”;  … „Meggyógyított sok beteget…”; „…egy elhagyatott helyre ment, hogy ott imádkozzék”; „Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem”
•Az evangéliumi szakasz Jézusban egy aktív, céltudatos, másokra nyitott keresztény életideált mutat fel számunkra. Keressünk példát arra, amikor egy találkozásunk, beszélgetésünk lelki értelemben gyógyító hatással bírt valamelyikünk számára!
•Jézushoz hasonlóan nekünk is szükségünk van töltekezésre. Milyen formában valósul ez meg a mindennapjainkban?
Forián-Szabó Kinga és Márton, Solymár