2015. április 12. Húsvét 2. vasárnapja (Fehérvasárnap)

ApCsel 4,32-35; Zs 117; 1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31

A hívők összessége szívében és lelkében egy volt

Olvassuk el a mai igéket kétszer egymás után, köztük 1-2 perc szünetet tartva! Ha lehet, csukott szemmel hallgassuk a felolvasót, hogy minél kevesebb dolog térítse el figyelmünket a hallottaktól!

ApCsel 4,32-35
1. Röviden osszátok meg egymással, hogy mely szó, mondat, szövegrész érintett meg, került hozzátok közel, abból, amit hallottatok. Hogy tudnátok kapcsolatba hozni érintődéseteket az élettapasztalatotokkal?
2. „A hívek sokaságának pedig egy volt a szíve-lelke. Nem is volt közöttük szűkölködő. Mindenkinek annyit osztottak ki, amennyire kinek-kinek szüksége volt.”
Mire hív meg bennünket ez a három mondat? Milyen módon alakíthatja át külső és belső világunkat? Kérlek, hogy röviden próbáljátok megfogalmazni a meglátásotokat!
(Egy táblán, vagy egy papírlapon összegyűjthetjük a véleményeket, s így módunk nyílik összegezni azt a képet, amely a csoportmunka végére kialakult.
Zs 117
„Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló! Az Úr az én erőm és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Ezt a napot az Úr adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta! Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló.”
1. Milyen érzést váltanak ki belőletek, az imént elhangzott állítások?
2. Megtudnátok-e osztani valamit abból, hogy milyen módon tapasztaltátok meg Isten irgalmát, jóságát életetekben?
3. Mit tehetne a közösségünk azért, hogy nyilvánvalóbbá váljon, a vasárnap számunkra az Istent dicsőítő ujjongás ideje, napja?
1Jn 5,1-6
„Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. Ez az a győzelem, amely legyőzi a világot: a mi hitünk.”
1. Ha mód van rá, 3-4 fős csoportokban (kb. fejeként 5 percben) osszátok meg egymással, miben áll a ti hitetek?
2. Ezt követően az egész közösség minden tagja próbálja megfogalmazni egy képben, egy szimbólumban vagy egy-két mondatban, mi az. ami leginkább megérintette a kiscsoportos megosztás során.
Jn 20,19-31
„Békesség nektek!”
János evangéliumának e rövid részletében háromszor is elhangzik e köszöntés Jézus ajkáról.
1. Mit jelent számotokra a békesség? Milyen jellemzői vannak/lehetnek?
2. Rajzoljatok egy egyszerű képet, mely számotokra kifejezi a békességet!
Gerber György, Budapest