2015. május 10. Húsvét 6. vasárnapja

ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17

A Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt

ApCsel 10,25-26

Mi tudunk-e hódolni egy igaz Istennek?

Az életmódunkat mondhatjuk-e hódolatnak az egy igaz Isten előtt, vagy esetleg különböző bálványok a hódolatunk tárgyai?

ApCsel 10,34-35

Mi mennyire vagyunk személyelfogadók?

Tudjuk-e másokat elfogadni olyannak, amilyenek, vagy meg szeretnénk őket változtatni?

ApCsel10,44-48

Tapasztaltátok-e azt, hogy a Lélek vezet benneteket Isten igéje által?

Zsolt 97

Akik szeretitek az Urat, gyűlölitek a rosszat….

Tapasztaltátok-e hogy undorodtok a rossztól, bűntől, ha valóban Isten kezébe tettétek életeteket?

Ha Ő vezet, egyszerűen képtelenek vagyunk rosszat tenni, Neki nem tetsző dolgokat!

1Jn4,7-10

Isten a szeretet!

Mennyire tud életedben megnyilvánulni az, hogy Isten iránt  való szeretetből megteszel dolgokat, amelyek különben nehezedre esnek?

Tudunk-e mi másokra Isten szemével nézni?

Jn15,9-17

Bármit kértek az Atyától az én nevemben megadja nektek!

Hiszitek-e ezt az ígéretet?

Mekkora a ti hitetek?

Mertek-e bármit kérni?

Hisz Ő a szeretet Atyja és gyermekeinek mindent megad, amire szüksége van!

Komáromi Lídia és Rényi Ágnes, Törökbecse