2015. június 7. Úrnapja

Kiv 24,3-8; Zs 115; Zsid 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26

Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött

Jöjj és újíts meg minket!

·         Jeles nap a mai… Mózes és a próféták által megígért szövetségkötés napja, (emlékeztető) emlékoszlop állítása, áldozat bemutatása…
Jeremiás próféta által üzeni az Úr: „…törvényemet a bensejükbe adom és a szívükre írom…”

·         Krisztus… új szövetség közvetítője…  nem kézzel készített  áldozat…
kenyér és bor  az új szövetség áldozati cselekedete
·         Nagy horderejű üzenet a mai, az úrnapi jóhír…

·         Ízlelgetem a szavakat: SZÖVETSÉG, SZÖVETSÉGKÖTÉS, SZÖVETSÉG MEGÚJÍTÁSA, HŰSÉG, HŰSÉG HIÁNYA…
SZÖVETSÉG = Isten kegyelmi kapcsolata, szerető gondoskodásának jelenléte …
·         Szent Pálra (is) gondolok, aki  a Damaszkuszban történtek után új szövetséget kötött Istennel…
·         Mennyire van jelen életemben / életünkben a szövetségkötés…?
·         Pünkösd átélése, találkozás sorsfordulat előtt / alatt élő emberekkel… Olyanokkal, akik  új szövetségkötésre készülnek… Olyan emberrel is beszélgettem, aki keresgéléséből visszatérve, éppen régi egyházával készül új szövetséget kötni…
·         Elképzelem, hogy nekem mondta Mózes és a próféta, hogy eljön az új szövetség ideje…
·         Eseményekre emlékezzek az életemben…  Nagy veszteség,   nagy csalódás… Homályos, felhős, bánatos és aggodalmas az ég fölöttem… Hogyan érkezett a kiderülés…?

Kialakult-e bennem zavaros életállapotaimban az új szövetségkötés szükséglete? Érzékeltem? Hittem-e? Hogyan álltam hozzá?

Megvalósult-e új szövetségkötés? Ki által? Ki segített?  Hogyan?

Éreztem-e, hogy lassan béke költözik a lelkembe és az újralelkesedésből erőt meríthetek…?
Próbáljam felidézni…,  ismételten érezni az  akkori újralelkesedés örömét…
Milyen hála-áldozatot mutattam be, milyen emlékeztetőt állítottam?
Találjak ki jelképet a szövetségkötéseimre… Mi emlékeztet a megkötött szövetségre?

A mi közösségünk ugyan ünnepli / ünnepelné a belső szövetségét? Állítsunk össze egy ilyen ünnepet!
·         Érzem-e szükségét az újabb szövetségkötésnek?  Őrizzem a szívemben ezt a lehetőséget…

·         Mondjam el Jézusnak mindazt, amit most átéltem…

·          Mindent Isten nagyobb dicsőségére! Ámen!

Molnár Margit

Gyergyószentmiklós, 2015. május

Reklámok