2015. május 31. Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnap: MTörv 4,32-34.39-40; Zs 32; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20

Tegyetek tanítvánnyá minden népet

Titokzatos ünnep ez a mai: Isten létmódját ünnepeljük, a harmonikus közösséget, az egységen belüli megkülönböztetést. Próbáljuk meg!

Melegítsünk be azzal, hogy hármasával – lehetőleg véletlenszerűen rendeződve – kezdünk beszélgetni arról, hogy mi hárman összeköltözünk, könnyítésként csak egy évre. Mi az bennem, amitől félteném a két lakótársat? Mi lehet az bennük, amitől én félnék, ha valóban együtt kellene élnünk? Most a világ folyamatos, örömteli, közös teremtéséről, mint együttes feladatról még ne is beszéljünk…

Hallgassuk meg az olvasmányt, Isten Izraelhez intézett szavait. Micsoda erő lehet abban a közös hitben, hogy a választott néphez tartozunk. Kicsit beszélgessünk arról, hogy vajon mi mennyire vagyunk kiválasztottak, mennyire érezhetjük magunkat annak. Mint keresztények, mint magyarok, mint kisközösség. Van-e, lehet-e közös, Istentől kapott identitásunk?

A zsoltárból egyetlenegy mondatot hallgassunk meg: „Örvendezzetek igazak, az Úrban, igaz emberekhez illik a dicséret!” Kis csend után néhányan, akiknek van ehhez története, meséljük el, mikor és miért volt jó nekünk, ha dicsértünk, ha magasztaltuk Istent, ha hálával tudtunk arra gondolni, hogy Ő a minden, én csak teremtmény vagyok.

A következő bizalomjátékot játsszuk párban. Nagyon egyszerűnek hangzik. Az egyik ember becsukja a szemét, ellazul, és odaadja a két kezét a párjának, aki játszani kezd vele, mozgatja, érinti, irányítja. Körülbelül öt perc után cserélnek úgy, hogy a folyamatosságra vigyáznak. Közben nem szólnak egymáshoz (senkihez sem). Kettesével, és talán együtt is beszélhetünk arról, milyen érzés volt az átadottság szabadsága, vagy az irányítás felelőssége.

Olvassuk el együtt az evangéliumot. A tanítványok, akik három évig együtt voltak vele, leborulnak az érkező Jézus előtt. Vajon mi történt bennük? Mi történt Jézussal? Mi hogyan képzeljük el, ha a közösségünkbe betoppan Jézus? Hogyan üdvözöljük Őt?

Jézus ezt mondja a tanítványoknak: „Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek!” Beszélgessünk erről együtt: ha ez egyetemes érvényű utasítás, én hogyan kezdjek hozzá? A közösségem együtt mit tehet ezért? Milyen kötelezettséget jelenthet ez számunkra?

A beszélgetés végén saját szavainkkal imádkozzunk mindazok kapcsán, ami körünkben ma elhangzott. Vigyük így Isten és közösségünk elé, ami most éppen a legerősebb bennünk az összejövetelünk után.

Bayer Robi, Budapest, Baross Gábor-telepszentháromság