2015. július 5. évközi 14. vasárnap

2Kor 12.7
De hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul csapkodjon, és el ne bízzam magam.
2Kor 12.8
Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte:
2Kor 12.9
“Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.” Ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém.
2Kor 12.10
Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.

Ének: Ne félj, ne aggódj!

Bemelegítő kör: Három kívánságom, most – osszuk meg egymással (ami megosztható közülük)!

„Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.”  „… amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.”

Paradoxon. Keressünk hasonló ellentmondásos tanításokat a Szentírásból! Mit árulnak el ezek az isteni gondolkodásmódról?

Saját életünkben tapasztaltunk-e (tapasztalunk-e) hasonlót? Hogyan éltük (éljük) meg?

………………………………………………………………………………………………

1Innen eltávozva saját városába ment. Tanítványai elkísérték. 2A következő szombaton tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Hol tett szert erre a bölcsességre? És a csodák, amiket kezével végbevisz! 3Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? S ugye, nővérei is itt élnek közöttünk?” És megbotránkoztak rajta. 4Jézus erre megjegyezte: „A prófétának csak hazájában, rokonai körében, a saját házában nincs becsülete.” 5S nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. 6Maga is csodálkozott hitetlenségükön.

– A családi hozadékaink, mint áldott, vagy átkos címkék rajtunk… Volt-e ilyen tapasztalatunk?

– Van-e becsületünk (mit értünk e szó alatt?) mieink  körében? Ha nincs, vajon mi lehet az oka? Hogy éljük ezt meg? Mi lehet a teendőnk ezzel a jelenséggel?

– Mit kezdjünk az utolsó megjegyzéssel? Az ember meg tudja lepni az Istent?

– Kézrátétel – mennyire élünk az érintés erejével? Mi hogy viszonyulunk hozzá?

Záró ima: egy-egy fohásszal gondoljunk azokra a családtagjainkra, akikkel szemben adósságunk van a megbecsülésüket illetően!

Székelyné Szénássy Judit, Győr