2015. augusztus.16. Évközi 20. vasárnap

Röviden meséljék el a résztvevők, hogy milyen szívvel jöttek a mai alkalomra. Énekben kérjük a Szentlelket, hogy legyen a közösség része az alkalmon. Az egyes igerészeket hangosan olvassa fel egy-egy vállalkozó résztvevő.

Péld 9,1-6

Ki a bölcs? Mitől? Honnan tudja vajon, hogy ő tényleg bölcs?
Milyen tulajdonsokkal ruházza fel az igerész a “bölcset”?
Meg tudod különböztetni a valódi bölcset az áltól vagy kételkedsz?
Felismered a bölcsességet?
Akarsz-e te is bölcs lenni? Áldoznál-e ezért az életedből? Mennyit?

Zs 33
Dávid kért és kapott, és áldotta érte az Urat. Te felismered, ha kapsz? Istennek tulajdonítod?
Van-e bölcsességed hálát adni az Úrtól kapott adományokért?
Bízzatok! Féljétek az Urat! Keressétek az Urat! Milyen ígéreteket tesz az ige, ha ezeket cselekszitek?
Milyen következményei vannak az ige szerint, ha nem így éltek?

Ef 5,15-20
Ez a rész konkrét útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy mit tegyetek.
Beszélgessetek az egyes “feladatokról”. Eszerint éltek? Van nehézség ezek megtartásában? Éreztétek már a változást, amikor követni tudtátok az útmutatást?

Jn 6,51-58
Én vagyok az élő kenyér.
Ha van rá lehetőség, minden résztvevő számára nyomtassuk ki az igerészt, majd mindenki olvassa el magában, majd gondolja végig, hogy szól-e hozzá, és ha igen, hogyan szól hozzá ez a rész. Hálaadással kérjük az ige megértését, és erőt, hitet annak befogadásához és megtartásához.

Halk hálaadó énekkel zárjuk ez a részt.

Imádkozzunk, és kérjük Istentől a bölcsességet, és keressük meg azokat a dolgokat, amikért hálásak lehetünk. Örömmel adjunk hálát az Úrnak a tőle kapott sok jóért. Akinek van indíttatása, hangos szóval is imádkozzon.

Alföldy-Boruss Zsófia, Budapest