2016. március 20., Virágvasárnap

Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; Lk 22,14 – 23,56 (C év)

Bódás János: Virágvasárnap
Csak hulljatok virágok, pálmaágak
Csapongjon a piros szárnyú öröm
S higgyétek, hogy Dávid utódja jön
Szabadságszerző győzelmes királynak.
Ő… látja már, hogy messze mint a felleg,
Fekete átok varjúraja vár
És szárnyra kap, s hogy nemsokára már
Káromkodnak, akik most énekelnek
Ő… tudja már, hogy egyedül lesz s hitvány,
Ijedt szívvel fut szét sok tanítvány,
Nem marad bennük se remény, se hit…
S egy szürke fa a borzongó erdőbe,
mintha tudná, hogy kereszt lesz belőle,
meg-megrázza zörgő leveleit…

Bach – Máté passió – hallgassuk meg az elejét 7:23-ig:

Bevetetés

Virágvasárnappal kezdődik meg a Nagyhét, mely a keresztény világ legnagyobb ünnepére, a Húsvétra felkészítő Nagyböjt lezáró, legfontosabb időszaka. Virágvasárnap a szentmise részét képezi a passió ének vagy felolvasás.

Közösen olvassuk el az Ószövetségi olvasmányt lassan, és egy kis csönd után az evangélium elejét is, az utolsó vacsoráról szóló részt.

Izajás megjövendölte a Megváltó szenvedését, és a Lukács evangéliumi részlet röviden leírja a nagycsütörtöki-nagypénteki drámát. Jézus tudta, mi fog vele történni. Az előző estét az apostolok körében ünnepelte („Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek”) és főpapi beszédében végrendelkezik:
“Ezt tegyétek az én emlékezetemre”
“A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig mintha a szolga volna”
És János azt is leírja, hogy vacsora közben Jézus megmosta a lábukat:
“Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.”

Beszélgetés

Beszélgessetek az alábbi kérdésekről:
Mit jelent nekem a szolgálat? Mit a lábmosás? Mivel szolgáltam(-ok) másokat?
Kinek, mostam meg a lábát és hogyan?
Miért tettem?
Kényszerűségből, meggyőződésből?
Mást akartam tenni?
Elfogadtam a helyzetet?
Irgalmasságból vagy kötelességből?
Ad-e örömet nekem mások szolgálata?
Mennyire adom magam bele?
Akadálya-e az önmegvalósításnak?  Segíti a kitejesedést?
Mik a prioritásaim? Hogyan tudom összeegyeztetni a szolgálatot a céljaimmal?

Ima

Uram! Leereszkedtél hozzám.
Szemembe nézel. Tökéletesen ismersz. Tudod, ki vagyok, mi van bennem.
Te szolgálsz engem: az alázat és a szegénység teljessége!
Milyen hatalom kell ahhoz Istennek, hogy a szeretet benne ne legyen leereszkedés!Ez a hatalom kifürkészhetetlen misztérium! Te kinyilatkoztatod ezt nekem, amikor megmosod lábamat, tettetés vagy hamis alázatosság nélkül.
E megragadhatatlan gesztus által megsejtem: hogyan szeret Isten…

vragvasarnap

Juhász Bálint
Budapest, Máriaremete
Waigand Közösség