2016. június 12. évközi 11. vasárnap

  1. június 12.: évközi 11. vasárnap

2Sám 12,7-10.13Zs 31Gal 2,16.19-21Lk 7,36 – 8,3

 

A mai olvasmányok csurig vannak megbocsátással. Mindegyik történet a váratlan, igazságtalan, nagyvonalú isteni megbocsátás himnusza. A Páltól vett Szentlecke pedig az elfogadott bűnbocsánat eredménye: „élek én, de nem én élek, hanem Krisztus él bennem”.

Jégtörő: A zsoltár mai utolsó mondata ez: „Örvendjetek az Úrban és vigadjatok, igazak, ujjongjatok mindnyájan egyenes szívűek!” Nagyon röviden mindegyikünk beszéljen arról, mikor örült, mikor ujjongott utoljára. Lehetőleg ne menjünk messzire vissza az időben, vizsgáljuk az utolsó két hetet a rövid történetünkkel.

Fókusz kérdés: Valamelyikünk – esetleg olyan valaki, aki előre tudja, hogy ma ez a feladata – meséljen a közösségnek egy mély megbocsátás-élményéről. Akár olyan is lehet, amelyben ő tudta elfogadni a bocsánatot, akár olyan, amikor ő bocsátott meg valakinek. Ne kérdezzünk bele, csöndesen hallgassuk meg, és higgyünk neki.

Közös imádság: Egy rávezető, csendes éneklés után mondjuk el felállva, közösen a Miatyánkot! Nagyon lassan mondjuk, és álljunk meg a közepén. Azt a mondatot, hogy „és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”, ne mondjuk el együtt. Helyette mindenki lassan, hangosan, körben egymás után mondja így: „és bocsásd meg az én vétkeimet, miképpen én is megbocsátok az ellenem vétkezőknek”. Az „Amen” után üljünk le, és még az imán belül egy-egy mondattal mondjuk el, mit éreztünk ima közben.

Beszélgetés: Ha Jézus a mi rokonunkhoz érkezik vendégségbe most, és neki szeretnénk elmondani, ami a szívünket nyomja, hogyan lépnénk oda hozzá a vacsora alatt? Nyilván nem törölgetnénk, kenegetnénk a lábát, de vajon van-e személyes eszközünk arra, hogy elmondjuk neki, ami nem is elmondható? Mennyire vágyunk arra, hogy mi is meghalljuk azt a mondatot: „A hited megszabadított téged, menj békével!”? Mennyire fontos és miért, hogy látszódjék a testtartásunkon, hogy Jézus elé kerülünk?

Feloldás: A mai európai kultúra a szemmel való kommunikációt még jobban megengedi, mint a teljes test üzenetét. Járjunk körbe, és keressük meg magunkat a társaink szemében. Röviden nézzünk egymás szemébe, és csak engedjük, hogy hasson ránk, hogy néhány másodpercre kapcsolatba kerültünk.

 

Bayer Róbert

Budapest, Baross Gábor telep

bethaniai_maria_megkeni_jezus_labat

Reklámok