2016. október 2., évközi 27. vasárnap

Lukács 17, 5-10

Az apostolok ekkor azt mondták az Úrnak: »Növeld bennünk a hitet!« 6Az Úr ezt felelte: »Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok: ‘Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben!’, engedelmeskedni fog nektek.

Példabeszéd a haszontalan szolgáról

7 Ki mondja közületek szolgájának, mikor az szántás vagy legeltetés után hazatér a mezőről: ‘Gyere gyorsan, ülj az asztalhoz?’ 8 Nem azt mondja-e neki inkább: ‘Készíts nekem vacsorát, övezd fel magad és szolgálj ki, amíg eszem és iszom, azután ehetsz és ihatsz majd magad is’? 9 Csak nem köszöni meg a szolgának, hogy megtette mindazt, amit parancsolt? 10 Így ti is, amikor mindent megtesztek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: ‘Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!’«

 

Az evangélium két, jól elkülönülő részből áll.

„Növeld bennünk a hitet!”

Az első rész a hitről, az apostolok hitéről, a mi hitünkről szól. Az apostolok érzik hitük kicsinységét Jézus jelenlétében. De a vágy, a Krisztushoz igazodás vágya mondatja ki velük a kérést: Növeld bennünk a hitet! A hit a gondviselésbe vetett bizalmat, a keresztényi elköteleződést, a bizonyosságot jelenti a kérések meghallgatására. A hit feltétel nélküli. A hit hiánya vagy megingása az elbizonytalanodást, a reménytelenséget, a tévelygést idézi elő. Ezért is növeld bennünk a hitet!

 • Hogyan alakult ki a hited? Hány évesen, minek, kinek a hatására?
 • Voltak azóta megingásaid a hitedben? Ha igen, mi illetve ki segített újra megerősödni?
 • Jelenleg vannak kételyeid a hittel kapcsolatban? Feltétel nélküli a hited?
 • Hol érezted azt, hogy a hited megsegített a nehézségekben?
 • Mondj az elmúlt hétről olyan élményt, eseményt, érzést, ahol az isteni bizonyossággal találkoztál.
 • A hitedet hogyan éled meg a hétköznapokban? A környezetre is tudsz sugározni a benned lévő hitből?

Urunk! Köszönjük, hogy megajándékoztál minket a hit ajándékával! Add, hogy életünk során meg ne inogjunk Benned, és hogy embertársainknak is tovább tudjuk adni szeretetedet. Ehhez is kérjük, hogy növel bennünk a hitet! Amen

„amikor mindent megtesztek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: ‘Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!”

A második részben az Istentől kapott feladatok teljesítéséről és annak „fizetségéről” olvasunk. Az életünk minden mozdulata az Úr szolgálata, eredménye az Ő dicsérete. Fizetség nem jár érte, és mint ilyen feltétel nélküli. Ahogyan Krisztus kereszthalála is feltétel nélküli, az anya szeretete is feltétel nélküli. Nem fogunk külön dicséretet kapni, ha megtartjuk a parancsolatokat. Szolgálatra kaptunk feladatot ebben a világban. Szolgálni társunkat, gyerekeinket, szüleinket, embertársainkat, hazánkat. És szolgálni Istent teljes valónkkal. „Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!”

 • A házimunka, a gyerekek nevelése, a szülők gyámolítása esetedben feltétel nélküli? Vagy a mosogatásért cserébe elvárod a sört a kamrában? A gyerekektől a feltétlen tiszteletet? A szüleid ápolásánál pedig a majdani örökséget látod a lakásukban? „Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!”
 • A közösségben végzett munkád a többiekért végzett odaadó szolgálat, vagy megbántódsz, ha a végén nem kapsz olyan elismerést, mint amilyenre vágytál?
 • A Facebookon egy lájkért cserébe elvárod a másik lájkját a te posztodra?
 • A munkahelyeden a munkádért a fizetésen kívül másmilyen fizetséget is elvársz?
 • „ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed” Mt. 6, 3
 • Hozzatok még fel példákat a feltétel nélküli szolgálatra.

Urunk, noha munkánkért nem érdemlünk semmi jutalmat, Te kegyelmeddel mégis mindig megajándékozol. Kérünk, add meg nekünk, hogy az egyetlen fizetségünket, amit Fiad kereszthalála által megígértél, szolgáló és Téged dicsőítő életünkkel kiérdemeljük. Amen

Mégis, mi kapcsolja össze a két látszólag teljesen különálló részt? Itt szempontokat már nem adunk.

 

Szauer Kristóf és Emi, Budapest, Baross Gábor-telep

asito-inas

Reklámok