2016. október 16., évközi 29. vasárnap

Feladatok a három olvasmányhoz, külön-külön:
Ószövetségi történethez:
Míg Áron és Húr Mózes karját tartották, lehet hogy szívesen lettek volna inkább aktívan a harcban Józsué mellett. Némely harcos meg talán fordítva, inkább a dombon állt volna Mózes mellett, a karját tartva. De mind azt tapasztalták, hogy Isten adott győzelmet, ők csak a dolgukat tették.

Az életedben jelenleg mik azok a helyzetek, amikben “harcolni” kell, és melyek azok, ahol inkább a kezeid feltartani és imádkozni? Meg tudod-e különböztetni ezeket egymástól?

2Tim 3:14-4:2
Figyeljük meg az igeszakaszt!
– Miket állít Pál az ószövetségi szentírásról? (min. 5 dolgot)
– Hogyan lehet eljutni az üdvösségre Pál szerint?
– Mi a célja az Isten által sugalmazott írásnak?
– Szedjük össze a felszólító módú igéket a szövegrészből!
Reflektáljunk az igére!
– Idézzünk fel olyan eseteket amikor a Szentírás “jól használható” volt a mi életünkben, a felsorolt funkciói szerint!

– Milyen igéhez való szívbeli hozzáállást tükröznek Pál szavai: “akár alkalmas, akár alkalmatlan”? (Megvan-e bennünk ez a hozzáállás?)

Lk 18:1-8
Óriási a Jézus által megfogalmazott ígéret!
Miben gyakorlati vonatkozásaiban lenne más az (ima)életünk, ha ezt el is hinnénk?
Kettesével összefordulva idézzünk fel egy-egy olyan témát az életünkből, amiért könyörögtünk, de megfáradtunk benne. Imádkozzunk ezekért újra!
Alternatív esti program: nézzük meg együtt a Little Boy című filmet.
Bayer Áron, MKDESZ, Budapest
oreg-neni-imadkozik
Reklámok