2016. november 13., évközi 33. vasárnap

  1. november 13., évközi 33. vasárnap

Mal 3,19-20a; Zs 97; 2 Tessz 3,7-12; Lk 21,5-19

Gyülekezés

A terítővel letakart asztalon meg nem gyújtott gyertya, a Biblia kinyitva a mai evangéliumi szakasznál és néhány szál virág fogadja a gyülekezőket.

Első pillantásra a mai evangélium komornak és végzetesnek tűnik. De Isten azt ígéri, hogy mindig velünk van. Ő a fény a sötétségben. Múlt héten Jézus azt mondta az evangéliumban, hogy Isten az élők Istene. Milyen, Istenbe vetett remény született bennünk az elmúlt héten?

Ima

Meggyújtjuk a gyertyát, mint a velünk élő Isten jelét. A fény felé fordulunk, és rövid csönd után elmondjuk ezt a párbeszédes imádságot (33. zsoltár):

vezető: 4Mert az Úr szava igaz, minden tette hűségét tükrözi. 5Az igazságot és a rendet szereti, a földkerekség telve az Úr kegyelmével.

mindenki:        22Kegyelmed őrködjék fölöttünk, Uram, ahogy tebenned remélünk!

vezető: 18De nézd, az Úrnak szeme az igazakon nyugszik, azokon, akik bíznak kegyelmében, 19hogy lelküket a halálból kimentse és táplálja éhségükben.

mindenki:        22Kegyelmed őrködjék fölöttünk, Uram, ahogy tebenned remélünk!

vezető: 20Lelkünk remél az Úrban. Ő a mi segítségünk és a pajzsunk. 21Szívünk őbenne ujjong, szent nevében bizakodunk.

mindenki:        22Kegyelmed őrködjék fölöttünk, Uram, ahogy tebenned remélünk!

Evangélium kiscsoportos feldolgozással

Felolvassuk az evangélium szövegét, kétszer, lassan, esetleg két különböző hangon. Rövid csönd után a résztvevők megismételhetnek egy-egy szót, kifejezést, ami a szövegből bennük maradt. Ismételni is lehet. Két kérdést tehetünk fel a csoportnak, amelyekről aztán beszélgetünk:

Mi az, ami vonzott téged ebben a szövegben? Hol éreztél ellenállást a szöveggel kapcsolatban?

 

A hét kérdései

A kérdések elhangzását követő rövid csönd után három-négyfős kiscsoportokban beszéljük meg a saját válaszainkat.

November van, a napok egyre rövidebbek, az éjszakák egyre hosszabbak. A növekvő sötétség egyesek számára lehet szomorú, mások számára gyönyörű. A csillagok fényesebbek az éjszakai égen. A természet a sötét időszakot pihenésre és a növekedésre való felkészülésre használja. A sötétség éppúgy lehet kihívás, mint fenyegetés. Az e heti evangélium segít megértenünk, hogyan követhetjük Isten fényét a sötétségben. Isten a legsötétebb órában is utat mutat. Egyszerűen figyelembe kell vennünk ezt az igazságot, hogy ki tudjunk tartani a változó időkben. Hogyan kezeled a manapság a terrorfenyegetést?

Lukács úgy mutatja be Jézust, hogy a templom lerombolásáról beszél. Amikor ezt Lukács leírja, a templom romba döntése már megtörtént. Ez a zsidók, a keresztény zsidók számára is megrázó élmény volt. Jézus éberségre hívja tanítványait, még sötét események esetén is, mint a templom lerombolása, háború, éhínség, földrengés vagy az ő halála. A tapasztalatok sötétsége ellenére sem szabad feladnunk. Jézus biztosítja követőit, hogy Isten bölcsességet ad nekik, és világosság lesz a sötétségben. Te hogyan tartottál ki életed sötét eseményeiben és személyes tragédiáiban?

Mi, a XXI. század apostolai szintén birtokoljuk a bölcsesség ajándékának ígéretét, a mai háborúk, ínségek, megosztottságok, előítéletek és bizonytalanságok között. Növekedünk ebben a bölcsességben, ha ízlelgetjük Isten igéjét imádságban és a Biblia olvasásában. Mikor érezted, hogy Jézus neve miatt meggyűlölnek, meggyűlölhetnek téged?

Akkor is, ha megtagadnak, becsapnak, meggyűlölnek Jézus neve miatt, az ígéret szerint egy hajszál sem vész el a fejünkről, ha Isten fényét és kegyelmét útmutatónkul használjuk. Isten kegyelme működik. A sötétségben történő igazság-keresésünkön át megsejthetjük, mi Isten szándéka velünk. Hogyan érkezett segítségedre Isten bölcsessége egy nehéz helyzetedben?

Közös reflexió

Miután ismét összegyűlik a csoport, a vezető ezeket a kérdéseket teszi fel:

Mit szeretnél megőrizni magadnak ezekből a beszélgetésekből?

Milyen hívást érzel a mi számunkra, hogy életünk Isten Igéjére adott válasz legyen?

Rövid feldolgozó csend után a csoport közösen beszélget ezekről.

Ima

Rövid csönd után olvassunk fel egy részletet az evangéliumból, vagy bármilyen más írásból, ami arra hívja a jelen levőket, hogy imádkozni tudjanak a csendben. A szöveg után a vezető felteheti ezeket a kérdéseket:

Mit mond neked Jézus most az Ő Szentlelke által? Mit válaszolsz neki te?

Ezután legalább öt perc Istenre figyelő csend következik. Ezt halk instrumentális zene segítheti. Az imát egyszavas megosztó kör, majd egy közös ének zárhatja le.

(Fall 2016, Quest; A Reflection Booklet for Small Christian Communities; www.sccquest.org)

zsambeki-templom