2016. december 18., advent 4. vasárnapja

  1. december 18., advent 4. vasárnapja

Iz 7,10-14   Zsolt 23   Róm 1, 1-7  Mt 1,18-24

Gyülekezés

A lila terítővel letakart asztalon adventi koszorú, a Biblia kinyitva a mai evangéliumi szakasznál és egy Szent József a kis Jézussal (Feast of St. Joseph) kép fogadja a gyülekezőket.

A mai evangélium felidézi az angyal megjelenését József álmában. Ez a helyzet a mi életünkben lehetetlennek tűnik. Múlt héten Keresztelő János szembesült messiási elképzeléseivel, amikor Jézus más volt, mint amit várt. Most Lukács József válaszát mutatja be ebben a váratlan helyzetben.

Ima

Meggyújtjuk a négy gyertyát, és csendben fogadjuk Isten jelenlétét. Adventi, Jézust váró énekkel hívjuk Őt közénk erre az alkalomra:

 

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,
Csak téged áhít Izrael,
És hozzád sóhajt untalan,
Mert Isten híján hontalan.

Meglásd, meglásd, ó, Izrael,
Hogy eljövend Immánuel!

Ó,jöjj el Jesse vesszeje,
És állj a rossznak ellene!
A mélyből, mely már eltemet,
S  tűzből mentsd ki népedet!

Meglásd, meglásd,…

Ó, jöjj, ó, jöjj el Napkelet!
Ím árva néped költöget:
Törd át a sűrű éj ködét,
És oszlasd gyászát szerteszét!

Meglásd, meglásd,…

Ó, jöjj, királyi Sarjadék!
Az üdvöt néped várja rég.
A menny honába tárj utat,
Ne legyen része kárhozat!

Meglásd, meglásd,…

Ó,jöjj, ó, jöjj el, nagy Király,
Ki Sina-hegyrõl szólottál,
Hogy törvényt lássál népeden!
Jöjj fenségednek teljiben!

Meglásd, meglásd,ó Izrael,

Hogy eljövend Emmánuel!


 

Evangélium kiscsoportos feldolgozással

Felolvassuk az evangélium szövegét, kétszer, lassan, esetleg két különböző hangon. Rövid csönd után a résztvevők megismételhetnek egy-egy szót, kifejezést, ami a szövegből bennük maradt. Ismételni is lehet. Két kérdést tehetünk fel, amelyekről aztán beszélgetünk:

Mi az, ami vonzott téged ebben a szövegben? Hol éreztél ellenállást a szöveggel kapcsolatban?

Egyéni feldolgozás, csend után hallgassuk meg a gondolatokat, majd három-négyfős csoportokban osszuk meg egymással a bensőnkben született válaszainkat és válaszoljunk a kérdésekre.

Evangéliumi gondolatok

Ennek az evangéliumi résznek akár az is lehet a címe, hogy Angyali üdvözlet József számára. József igaz ember volt, azaz istenfélő, aki ismerte az írásokat. Tudja, hogy aki hallja Isten hívását, annak mennie kell. Mária jegyese volt. Abban az időben a jegyesség előzte meg a házasságot, és egy évig tartott, miközben a jegyesek külön éltek. Bármely felmerült kételyt házasságtörésként kezeltek és megkövezéssel büntettek.

Amikor József várandósnak találja Máriát, teljesen tisztában van ennek következményeivel a lányra és a gyermekére nézve. Elárultnak, megszégyenítettnek érezte magát. A falu közössége előtt Mária állapota nem volt elrejthető. A helyzet nem látszott kezelhetőnek, de József nem kapkodta el a döntést, nem a dühe irányította. A törvény és személyes együttérzése között döntött a csendes elbocsájtás mellett.

József váratlan választ kapott a kérésére, amikor álmában angyal szólt hozzá. Vegye feleségül Máriát. József nem tétovázott: amint felébredt, megtette, amit az angyal parancsolt. Istennel való kapcsolata megengedte neki, hogy felismerje és beteljesítse Isten szavát, a közösségi szégyen lehetőségének ellenére is. Annak ellenére is, hogy hihetetlen dolog, hogy a Szentlélek megtermékenyíti Máriát. Amint meghallotta a híradást arról, hogy ő is Isten ígérete beteljesülésének aktív része, tette a dolgát. József hitt Isten ígéretében, és hite engedte meg, hogy később a kezében tartsa a gyermeket, aki maga volt az ígéret.

Kérdések a kiscsoportos beszélgetéshez

  • Mikor történt meg veled, hogy hinned kellett Istenben egy olyan helyzetben, amire nem volt befolyásod?
  • Hogyan volt, amikor mostanában felismerted Isten hívását az életedben?
  • Milyen volt, amikor hallottad Isten cselekvésre hívását, és nem voltál biztos az eredményben?
  • Volt-e már, hogy hinned kellett valamiben, ami lehetetlennek tűnt?

Közös reflexió

Miután ismét összegyűlik a csoport, a vezető ezeket a kérdéseket teszi fel:

Mit szeretnél megőrizni magadnak ezekből a beszélgetésekből?

Milyen hívást érzel a mi számunkra, hogy életünk Isten Igéjére adott válasz legyen?

Rövid feldolgozó csend után a csoport közösen beszélget ezekről.

Ima

Rövid csönd után olvassunk fel egy részletet az evangéliumból, vagy bármilyen más írásból, ami arra hívja a jelen levőket, hogy imádkozni tudjanak a csendben. A szöveg után a vezető felteheti ezeket a kérdéseket:

Mit mond neked Jézus most az Ő Szentlelke által? Mit válaszolsz neki te?

Ezután legalább öt perc Istenre figyelő csend következik. Ezt halk instrumentális zene segítheti. Az imát egyszavas megosztó kör, majd egy közös adventi ének zárhatja le.

(Fall 2016, Quest; A Reflection Booklet for Small Christian Communities; www.sccquest.org)

alvo_ferfi