2017. JANUÁR 15, ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

A nemzetek világosságává teszlek

Iz 49,3.5-6; Zs 39; 1Kor 1,1-3; Jn 1,29-34

“A” év

(Remete Szent Pál, Szent Maurusz és Placidusz)

 

Gyújtsunk egy gyertyát, és énekeljünk el együtt egy újévi éneket.

Látta- valaki Christophe Barratier Kóristák című filmjét (Les Choristes, The Chorus, 2004)? Magyarul is megjelent DVD-n. Mathieu, a munkanélküli zenetanár felügyelői állást vállal egy nevelőotthonban, ahol megdöbbenti az igazgató brutális bánásmódja az amúgy is nehezen kezelhető gyerekekkel szemben. Mathieu nem csak a közös éneklés bevezetésével változtatja meg az életüket, de időnként a rideg megtorlást is sikerül elkerülniük az ő segítségével, olykor fedezve egy-egy tettüket. Ismertek-e olyan személyt, fel tudtok-e idézni olyan eseményt, amikor valaki megmentett mást bajtól, megtorlástól, akár az életét is? Beszélgessünk erről röviden a körben. Nem kell mindenkinek megszólalni.

Most olvassuk el együtt az evangéliumot (Jn 1,29-34), amelyben János Jézus keresztségének másnapján tanúságot tesz Jézusról:
Másnap (János) látta, hogy Jézus közeledik hozzá. Erre így szólt: ,,Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! …
… “
Keresztelő szent János a Jordán folyónál megjövendölte az Újszövetség legnagyobb drámáját.

Egy perc csönd után hármasával beszélgessünk ezekről:
– Történt-e a te életedben, hogy a valaki magára vállalt tőled valami terhet?
– Történt-e olyan, hogy te vállaltál fel önként más nehézségeiből?
– Történt a családodban, baráti körödben ilyen esemény?

Mondjatok el egy egymásnak egy ilyen élményt! Mit jelentett az neked?

– Mit jelent számodra Jézus keresztáldozata?

Végül ismét körben osszuk meg egymással, amit gondoltok/tudtok a kiscsoportos beszélgetésekből.

Befejezésül énekeljük közösen: János áll a part felett.. (Éneklő Egyház 61. ének.)

janosallapartfelett

jezuskeresztelese

Juhász Bálint, Budapest, Máriaremete