2017. február 12., évközi 6. vasárnap

2017. február 12. vasárnap

Vágyaink és döntéseink

Mottó: “Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának.” (Sir 15, 17)

 • Bevezető imádság

 

Ének, pl. Jöjj Szentlélek szállj le ránk (Taizé)

“Urunk, Istenünk! Itt vagyunk, és Te is itt vagy velünk. Kérünk, segíts bennünket, hogy a Te szerető tekinteteddel láthassuk ma önmagunkat és egymást, és megtapasztalhassuk a Te teremtő, gondviselő jelenlétedet!”

 • Nyitó (bejelentkező) kör

 

Tartsunk egy rövid csöndet, amiben rátekinthetünk önmagunkra. Milyen érzésekkel, vágyakkal vagyok most itt? Ha segít, kereshetsz egy természeti képet, ami a legjobban leírja a mostani hangulatodat.

Egy rövid, néhány mondatos megosztásban megmutathatunk valamit a többieknek az éppen bennünk lévő érzéseinkből, vágyainkból. Használhatjátok igény szerint itt is a természeti képet.

 

 • A téma – egyéni feldolgozás

 

Vegyetek elő papírt, tollat.

Próbálj keresni az elmúlt hétről egy olyan élményt, amikor döntés helyzetbe kerültél. Lehetett akár kisebb jelentőségű vagy nagy horderejű döntés is, mindegy. Választhatsz olyan példát, ahol már döntöttél, vagy olyat, ahol még nem hoztál döntést, mindegy.

 • Vissza tudsz emlékezni, milyen érzések voltak benned, amikor felismerted a döntés helyzetet? Jegyezd fel ezeket az érzéseket. Érzéseid sokfélék lehetnek, akár ellentétesek is. Az érzések azonosításához használhatsz egy listát, pl. ezt: http://asszertivakademia.hu/erzesek-listaja/
 • Próbáld meg végiggondolni, hogy a döntés helyzet kapcsán felbukkanó érzéseid mögött milyen vágyak bújhatnak meg? Vágyaid is lehetnek ellentétesek, nincs ezzel semmi baj. Írd fel ezeket is magadnak. Mankóként itt is  használhattok egy listát, akár ezt: http://asszertivakademia.hu/szuksegletek-listaja/
 • Most próbálj meg nézőpontot váltani, és Isten szerető tekintetével szemlélni magadat a kiválasztott döntés helyzetben. Szerinted milyennek lát Téged Isten? Milyen érzései vannak, ahogy Rád tekint? Mire vágyik benned az Úr? Jegyezd fel ezeket is.
 • A téma – kiscsoportos megosztás

 

Két-három fős kiscsoportokban osszátok meg egymással az egyéni munkában felfedezett érzéseiteket, vágyaitokat, és az elképzeléseteket Isten érzéseiről és vágyairól.

Csak annyit mondj el a többieknek, amennyit szeretnél! A konkrét döntés helyzetet pl. nem szükséges ismertetni, csak ha kifejezetten szeretnéd.

Egyszerűen, figyelmesen hallgassátok meg egymást. Ne véleményezzétek, minősítsétek egymás érzéseit, gondolatait!

 • Isten szava

 

Nézzük, Isten mit mond nekünk a döntés helyzeteinkről. Olvassuk el a vasárnapi ószövetségi olvasmányt:

“OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből

Isten adta az embernek parancsait és törvényeit. Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad. Isten vizet és tüzet helyezett eléd: amire vágyol, az után nyújtsd a kezed. Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának.

Mert igen gazdag az Isten bölcsessége, erős a hatalma, s mindig lát mindent. Szeme azokon van, akik őt tisztelik, ismeri az ember minden egyes tettét. Senkinek sem adott parancsot a rosszra, sem pedig engedélyt arra, hogy vétkezzék.”

Sir 15,15-20

Isten tehát a vágyainkon keresztül szólít meg bennünket. Minél inkább képessé válunk felismerni mélyről fakadó vágyainkat, annál közelebb kerülünk Isten rólunk szőtt szeretetteljes tervéhez. De mik is azok a mély, erős vágyak?

 • Ami felé igyekszem minden erőmmel, tehetségemmel és teljes szívemmel.
 • Ami erőt és bátorságot ad az élet nehézségeiben, kudarcaiban.
 • Ami megnyitja szememet egy új világ felé.
 • Ami képessé tesz szabadon, örömmel és szeretettel  vállalt áldozatokra.
 • Ami kihozza belőlem a legjobbat, legszebbet.
 • Ami miatt tudok kockáztatni és képessé tesz túllépni félelmeimen.
 • Ami úgy megmelegíti szívemet, hogy Isten erejére támaszkodva nagy buzgósággal  kezdek neki nehéz feladatoknak.  
 • Ami meggyőz arról, hogy érdemes annak a vágynak beteljesüléséért dolgozni, szenvedni.
 • Záró kör

 

A záró kör előtt tartsunk egy rövid csöndet, amiben hagyhatjuk kicsit leülepedni a gondolatainkat. Lassan elengedhetjük őket, és ismét rátekinthetünk önmagunkra. Hogyan vagyok most itt, milyen érzések vannak bennem? Mi változott bennem az alkalom során?

Egy-egy mondattal kifejezhetjük pillanatnyi érzéseinket a többiek előtt is.

Használhatjátok igény szerint itt is a természeti képet.

 • Záró imádság

 

Ének, pl. Te vagy a fény (Taizé)

“Urunk, Gondviselő Istenünk! Hálát adunk neked azért a csodálatos tervedért, amelyet a megteremtésünkkel életre hívtál. Köszönjük, hogy szabadsággal ajándékozol meg minket: tiszta, mély vágyainkat követve döntéseket hozhatunk, és megélhetjük a szabadon meghozott döntésnek az örömét.

Kérünk, tedd érzékenyebbé a szívünket érzéseink és vágyaink felfedezésére, hogy ezeken keresztül a Te velünk kapcsolatos vágyaidat ismerhessük fel.”

Dicsőítsük közösen Istent:

“Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.”

 

Forián-Szabó Anna, Útkeresés Háza, Budapest

tuz-es-viz

Reklámok