2017. április 23., Isteni Irgalmasság vasárnapja

  1. ÁPRILIS 23., HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA,

AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

  1. április 23., Irgalmasság vasárnapja: ApCsel2,42-47; Zs117; 1Pét1,3-9; Jn20,19-31

„a hit által életetek legyen”

Megérkezés: A találkozás elején tekintsünk az elmúlt néhány napra, miből jövünk, mi foglalja le figyelmünket. Osszuk meg pár percben a mellettünk ülővel. Hozzuk be, tegyük le, hogy majd megnyílhassunk arra, amit a mai olvasmányok és evangélium elénk hoznak.

Bemelegítő játék: Vigyázat gyermeki lelkületet igényel! A csatolt lapot (láncreakció) nyomtassuk hozzá ki, és soronként osszuk szét. (Csoportvezetőnek: a játék arra viszi a figyelmet, és adhat játékos élményt, hogy hogyan hatunk egymásra a közösségben. A játékot, akár kétszer is játszhatjuk, új cetli leosztással, kedv szerint. Jó ha a játékban feszültséget tudunk levezetni, előkészíteni a későbbi nyugodtabb figyelmet.)

Elcsendesedés: Imánkat kezdjük egy énekkel, ami segít fókuszálni, többször is elénekelhetjük, amíg megtalálja a csoport a nyugodt és figyelmes jelenlétet.

Énekeljük: Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem…
vagy más, már megszeretett, megszokott dalunkat.

Ige: Olvassuk el az evangéliumot!
Figyeljük Jézus szavait és az evangélista üzenetét.

Jézus nagy figyelemmel és törődéssel erősíti meg tanítványai hitét.

Ismét olvassuk el az evangéliumot!
A második olvasáskor arra figyeljünk, miben érezzük Jézus részéről leginkább a törődést, mi jelent, mi jelentene személyesen nekünk a legtöbbet?

Párokban egymás felé fordulva osszuk meg egymással, ami ebből megosztható.

A Szentlelket adja övéinek, így mindig velük lesz. A történetben kétszer valóságosan is eljön, Tamást külön is megszólítja. Gondja van a tanítványokra személyesen, egyenként is.

Élő közösséget akar számukra adni. Közösséget Vele és egymással. Mind az olvasmányban mind az evangéliumban látjuk, hogy közösségben erősíti meg őket.

Megosztás:
Osszunk ki papírt, amire röviden írhatunk:
Milyen kincseket ad Jézus a közösségem tagjai által nekem? Miben tapasztalom az Ő személyesen nekem szóló bátorítását, megerősítését, odafordulását a társaim gesztusaiban, szavaiban, jelenlétében, önmagukat adásában, megmutatásában, stb
Ha valamiben inkább hiányokat élek meg, úgy fogalmazhatok, hogy mi lenne az, amiben jobban rám szabva érezném a megerősítést. Itt fontos, hogy konkrétumot és ne általános kérést írjunk. (Pl: Szeretném, ha egy alkalommal imádkozna a közösség értem. Megerősítve érzem magam, amikor elfogadja a közösség, hogy csak keveset szólok az alkalmon.)

Egy-egy gondolatot írjak le ebből a papírra, úgy hogy azt közösen beadjuk és felolvassuk név nélkül. Arra figyeljünk, hogy írásaink megnevezzék a közösségen belüli egymásnak adott megerősítéseket és megfogalmazzanak ilyen vágyakat.

Imádság: Adjunk hálát a közösségünket összekötő tapasztalatokért, azokért amiket felsoroltunk és amiket most nem neveztünk meg. Kérjük a Szentlélek megerősítő erejét közösségünkre. Szabad imára hálaadásra és kérésre is lehetőség van.

Az ima végén ismét énekeljünk: „Áldalak jó Uram” vagy más általunk ismert hálaadó dalt.

Mit viszel haza?
Az alkalom végén mindenki mondjon egy-egy szót, amit akár az olvasmányokban, akár a megosztásokban megérintette, amit hazavisz magával.
Mit viszel haza?

Ellenrieder Orsolya, Regnum, Budapest

isteni irgalmasság