2017. április 30., húsvét 3. vasárnapja

  1. április 30., húsvét 3. vasárnapja: ApCsel 2,14.22-28; Zs 15; 1Pét 1,17-21; Lk 24,13-35

 

Közös ima : Uram, add, hogy fogékony szívvel járjam az emmauszi utat, életem útját, mint a két tanítvány járta. Krisztus hisz benned, mélyítsd el a feltámadásába vetett hitedet! Remélj, kérj, erősítsd szeretetedet, mert Ő újra ajándékot adott!

Majd írjuk le egy papírlapra ezt az imát, hogy a menybemenetelig mindig a zsebünkben legyen. De beírhatjuk a mobilba is, jelzéssel  –  napi emlékeztetőként.

Olvassuk el az evangéliumot – Lk 24,13-35

Megszólít minket is: ,,Miről beszélgettek egymással útközben?” munkába menet, munkából jövet, autóban, buszon, vonaton.

,,A Názáreti Jézus esetéről, aki tettben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt, de halálos ítéletre adták, és megfeszítették őt.  Ilyenekről beszélgetünk-e?  Viszem-e az örömhírt a világba? Mit gondolok az oktalanokról, és a késedelmes szívűekről?

Azt halljuk az evangéliumból, hogy a feltámadott Urat most sem ismerték fel saját tanítványai. „a szemüket akadályozta valami”. Itt az idő, hogy te is felnyissad a szemed!
Krisztus ismer téged, – a két tanítvány nem látott a szenvedések, a keresztre feszítés és az üres sír történéseinek mögé. Jézus választ, reményt ad nekik az utolsó prófétákig.
Nekünk feltámadása után az Eucharisztia ünneplését adta. Ebben az ünnepben tudom-e magamra ölteni az új ember hitének örömét? Képes vagyok-e igazságos, bátor tanúságtevőjévé válni? Az örömhírrel a XXI. század emmauszi útján visszafelé menni?
Befejezésül;
Taize ének: Ne féljetek, örüljetek Krisztus győzelmesen feltámadt.

 

Laci-testvér

Várady László, Erdőkertes

P1130644