2017. május 21., húsvét 6. vasárnapja

  1. május 21., húsvét 6. vasárnapja

„Az Igazság Lelke… örökre veletek marad!”

Megérkezés: A helységbe legyen a Szentírás jól látható helyen, mellette gyertya.

Énekeljünk Szentlélek hívó éneket!

Valaki olvassa el hangosan az evangéliumot (Jn 14,15-21).

Visszhang: tartsunk pár perc csöndet, majd osszunk meg egymással egy-egy szót, mondatot, kifejezést, ami különösen is megragadott, megérintett, esetleg amit nem értek vagy zavar.

Hallgassuk meg még egyszer az evangéliumot.

Támasz: A Szentlélek – Paraklétosz – valaki, aki Jézus helyett segít bennünket, közbenjáró, szószóló, támasz, pártfogó.

Az Igaz nem csupán a hazug ellentéte, hanem a helyénvaló, istenfélő és rendes dolgok gyűjteménye.

Az Igazság Lelke az, aki segít minket abban, hogy azok legyünk, aminek Isten elgondolt bennünket, hogy kiteljesedjék bennünk Isten Országa.

Az Igazság Lelkét nem lehet korlátozni sem térben, sem időben… örökre velünk marad, hogy Isten társai lehessünk Országának építésében.

A Szentlélek segít bennünket, hogy Jézus parancsait megismerjük és megtartsuk.

Megbeszélés: Kettesével vonuljunk el és beszélgessünk az alábbi kérdések mentén:

Hol rekedtem meg? Az életem mely területén szembesülök megoldhatatlannak látszó problémával? Hol van szükségem segítségre, támaszra?

Megtapasztaltam-e, hogy kilátástalan helyzetben megoldást találtam, vigaszt kaptam, amiből erőt nyertem, nehézségből megerősödve álltam fel?

Válasz: A közös imádság során kérjük Isten lelkét és megköszönhetjük támogató jelenlétét.

Befejezés:  Mindazt, amit kérünk, amire vágyunk, és amit kimondani sem tudunk foglaljuk össze az Úrtól tanult imádságban!

Hóbár Csaba, Orfű

Isten benyitott az életembe_Tremmel Hudik Kati_2012

Reklámok