2017. június 18., Úrnapja

  1. június 18.: Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja

MTörv 8,2-3.14b-16a   Zsolt 147 1Kor 10,16-17     Jn 6,51-58

 

Fogadjuk az érkezőket szörppel, kis keksszel, csokival. Lehessen érezni már az érkezés során, hogy ez valamiben különleges alkalom.

Jégtörőként körben ülve mindegyikünk idézzen fel egy alkalmat az elmúlt néhány hétből, amikor valamit evett, ami nagyon jól esett neki. Váratlansága, íze, időzítése, kínálója: valami miatt fontos lett számára, hogy úgy legyen az az evés, ahogy lett.

Olvassuk fel együtt az olvasmány rövid szövegét. Kis, háromfős csoportokban beszélgessünk először arról, hogy mi volt ebben a néhány mondatban, ami megérintett, ami hozzánk szólt. A gyors megosztás után ugyanezekben a csoportokban beszélgessünk arról, hogy „átvezetett a mérges kígyók és skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán meg a víztelen sivatagon”. Volt-e ilyen élményed már az életedben? Munkahely, család, egzisztencia, kapcsolat mentén: ismerős-e neked ez a helyzet: a veszélyérzet, az elhagyatottság, a kilátástalanság? Idézzük fel a nehéz élmények után azt is, amikor „a kősziklából vizet fakasztott neked”. Mi hozott megbékélést, megnyugvást a nehéz állapotodba?

Imádkozzunk közösen ezzel a megnyugvás-élményünkkel! Aki szívesen megteszi, elmondhatja nagy körben is ezt a felengedés, kiengesztelődés, megérkezés-élményét. Hálaadást imádkozzunk: legyen tele közös imánk kibéküléssel és az ebből fakadó örömmel.

Az evangélium felolvasása után csak ezt az egy mondatot ismételjük meg néhányszor: „Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek.” Enni a testet, inni a vért: ezek kiváló hordozói a kenyér és a bor. De mit jelent az élet? Írjuk le, meséljük el egymásnak, hogy számunkra mit jelent ez az élet! Bátran használjunk színeket, képeket, mozgásokat ehhez: milyennek tartjuk a számunkra teljes életet? Utána beszélgessünk arról is, hogyan segít ehhez az élethez Krisztus teste és vére.

Az úrnapi körmenet négy evangéliuma arról szól, hogy Jézus úrként állítja be magát előttünk. Az összejövetel zárásaként tartsunk öt perc közös és teljes csendet, amit mindegyikünk arra fordíthat, hogy keresse magában: elhiszi-e, hogy Jézus a mi életünket kívánja teljessé, bőségessé tenni. Életünk mely részeit tudjuk Jézusnak felkínálni ennek alapján, hogy legyen Ő a valódi úr bennük?

Rövid, közösen elmondott imádsággal zárjuk az alkalmat.

Bayer Róbert, Baross Gábor-telep, Budapest

kép: Tremmel-Hudik Katalin: Én vagyok az Alfa és az Omega (2014)

Én vagyok az Alfa és az Omega_Tremmel Hudik Kati_2014