2017. június 25., évközi 12. vasárnap

  1. június 25., évközi 12. vasárnap: Jer 20, 10-13; Zsolt 68; Róm 5, 12-15; Mt 10, 26-33

 

Üljünk körbe, kicsit csendesedjünk el. Keresztvetéssel kezdjük az együttlétünket. Olvassuk el az evangéliumot. Hunyjuk le a szemünket. Maradjunk pár percig csendben, és hagyjuk, hogy a nehéz, súlyos szavak is eljussanak a szívünkig.

Csendben kérjük a Szentlelket, adjon nekünk nyitott, befogadó szívet.

Mondjuk el közösen, hangosan a Miatyánkot.

Kisebb, 3-4 fős csoportokban 10-15 percig  beszélgessünk az evangélium mentén megfogalmazódott érzéseinkről, gondolatainkról.

Segítő kérdések:

Milyen kereszténynek mondom magam? Langyos, vasárnapi kereszténynek, vagy a közösségemért aktívan tenni akaró, Istennel élő kapcsolatban álló kereszténynek?

Bátran megvallom, hogy Krisztushoz tartozom? Kerültem már konfliktushelyzetbe baráti, ismerősi társaságban a hitem, vallásom miatt? Hogyan érveltem, hogyan álltam ki amellett, amiben hiszek, ami éltet? Netán inkább hallgattam, hogy ne szítsak konfliktust?

Merek-e tanúságot tenni a hitemről? Merek-e kisebb vagy nagyobb csoportok előtt az engem ért csodákról, az engem ingyen szerető Istenről beszélni?

Beszélgessünk azokról a Szíriában élő keresztény testvéreinkről, akik minden nap az életükkel tesznek tanúságot a hitükről. Tudjuk, érezzük, hogy ma, itt nekünk milyen “könnyű” kereszténynek lennünk?

Üljünk nagyobb körbe. Gazdagítsuk egymást, osszuk meg, amit bennünk a Szentlélek most előhívott, amit Isten a szívünkbe írt ebben a pár percben.

Imádkozzunk:

Életet és erőt adó jóságos Istenünk! Légy áldott, hogy a gyermekeid lehetünk, légy áldott a kegyelmekért, amikkel elhalmozol minket. Légy áldott, hogy mindenikünk élete egyformán fontos neked, hogy látod a vágyainkat, a szívünket, és szeretni, szolgálni hívsz. Kérünk, adj nekünk harcos szívet, hogy minden nap IGEN-t mondhassunk rád, hogy élő példái lehessünk a te végtelen szeretetednek, és jóságodnak a szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt. Ámen.

Énekeljünk, többször ismételve: Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm. Benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz.

Szentpéteri Emese, Marosvásárhely

verebek