2017. július 30., évközi 17. vasárnap

  1. július 30.

Vasárnapi evangélium

1Kir3,5-12   Róm 8,28-30

Mt 13,44-52 Példabeszéd a kincsről és a gyöngyről

“A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet.  A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt és megvette. Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halat összefog. Amikor megtelik, partra húzzák, nekiülnek, és a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. Így lesz a világ végén is: elmennek az angyalok, aztán kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és tüzes kemencébe vetik őket. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.”  “Megértettétek mindezeket?” “Igen” – felelték.  Erre így folytatta: “Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.”Mt 13,44-52
Bevezető ének: Minden kincsem az…

Bevezető játék:

Kellékek: papír/kis tárgyak

a. A helyszínen több kisebb tárgyat rejtünk el, vagy olyan papírdarabokat, amelyen igék vannak.
A játék nyertese az, aki a legtöbb tárgyat/cédulát találja meg.

Ha elutaznál valahová, ahová csak egy dolgot vihetnél magaddal, mi lenne az?

Olvassuk fel együtt az evangélium rövid szövegét. Kis, három fős csoportokban beszélgessünk először arról, hogy mi volt ebben a néhány mondatban, ami megérintett, ami hozzánk szólt. A gyors megosztás után ugyanezekben a csoportokban beszélgessünk arról, hogy mi a legnagyobb kincs az életünkben? Gondolkodtatok már azon, hogy a ti életetekben milyen kincsek vannak? – soroljuk fel őket… Tudnád-e rangsorolni értékük szerint? Munkahely, család, egzisztencia, kapcsolat, tárgy, hobbi. Idézzük fel a megosztott élmények után azt is, amikor „a kincskeresésért mindent megtettünk, áldozatot hoztunk”. Mi hozott megbékélést, elégedettséget?

Rövid, közösen elmondott imádsággal zárjuk az alkalmat.

Befejező ének – Nézzétek az ég madarait!

Hajdu Laura és András, Sepsiszentgyörgy

 

Jézus és a kincs