2017. szeptember 10., évközi 23. vasárnap

  1. szeptember 10., évközi 23. vasárnap

Ez 33,7-9; Zs 94; Róm 13,8-10; Mt 18,15-20

 Megérkező kör: Hogy érzitek magatokat most?  Fejezzétek ki hangulatotokat, egy időjárási jelenség segítségével, indoklással (felhős, szellős, napsütéses, szitáló eső, villám, erős szél, szikrázó napsütés kellemes szellővel kísérve….)!

Témafeldolgozás:

Előfordult-e már veletek, hogy a közösségetek, egyházközségetek tagjai közül valaki megbántott benneteket?

Mondjátok el a történetet a következő szempontok figyelembevételével

  • konkrétan mi történt
  • mit éreztél
  • mit gondoltál
  • mit tettél ezután

(Ha nem elég nyitottak a csoport tagjai, a történetek anonim módon is elmondhatók, kiscsoportos „termékként”, csak valós legyen a történet !!!!!!)

REFLEXIÓ MOST NINCS!!!

Következik az Evangélium felolvasása.

„Abban az időben, Jézus így szólt apostolaihoz: Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt! Ha hallgat rád, megnyerted testvéred. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének! Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony, mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a Mennyben is, és amit föloldoztok a földön, föl lesz oldva a Mennyben is!  Azt is mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt a Mennyei Atyától. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük!”

Kulcsmondatok a csoportvezetőnek, amelyre a foglalkozás ívét érdemes felépíteni:

Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.

 Mekkora feladat, milyen óriási lehetőség, micsoda ereje és szépsége van annak, ha képesek vagyunk megnyerni egy embert!

Jézus azt mondja, hogy lehetséges megnyerni, lehetséges nagyon gazdagnak lenni olyan értelemben, hogy meg tudunk nyerni egy embert valami teljesebb, minőségibb életre!

Mit jelent megnyerni egy embert?

Nem azt, hogy birtokoljuk őt, hogy kiterjesztjük a hatalmunkat fölötte, hogy elfogadtatjuk vele a Mi igazságunkat, erről szó sincs!

Hanem, ha valami nézeteltérés támad, oda tudok menni a testvéremhez, és jó szándékkal, jóakarattal, jóra törekvéssel, hozzá tudok fordulni, és ha ott valami létre tud jönni köztünk, akkor megnyerem a testvérem. Megnyerem a testvéremet, arra, hogy higgyen abban, hogy a hibázás megbocsátható, hogy a sértett egó helyett a bennem élő Szentléleknek utat engedve a kapcsolat helyrehozható, hogy Ő olyan értékes ember számomra, akiért az életemnek ebben a helyzetében szívesen hozok áldozatot.  Ez konkrétan azt jelenti, hogy túl tudok és akarok jutni saját sebzettségem fájdalmán, elé tudok állni, hogy esélyünk legyen a tiszta, szabad kapcsolat megélésére. Hiszen Jézus is az áldozatok vállalásában határozta meg a szeretet mértékét.  Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja barátaiért.

Mi van, ha ez így nem működik, mert a másik nem elég szabad a Szentléleknek teret engedni önmagában, így a kapcsolat helyreállására sem?

Ahogy az Evangélium mondja: vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.

Mit jelent ez?

Eddig úgy tekintettem rá, mint valakire, akivel egészen nyilvánvalóan sok minden összeköt bennünket, az evangéliumi életre való elkötelezett törekvés útján.

Tehát kölcsönösségre számíthatok, arra, hogy ő fogja érteni, hogy ami történt, az fáj nekem, és ez nyilván őt is mélyebbről fogja érinteni, ezért törekedni fog arra, hogy ez az állapot megváltozzon.

Ennek érdekében már próbáltam megnyerni így is, úgy is, de ez nem sikerült, innentől bizony úgy kell rá tekintenem, mint egy idegenre.

De mit jelent a konkrét evangéliumi életgyakorlat szempontjából?

Azt jelenti, hogy most már nem várom a kölcsönösséget! Most már nem várom azt, hogy ővele egy kölcsönös kapcsolatban számítsak arra, hogy ő valamit tegyen!

Befejezés: Most a foglalkozás elején behozott eseteket olvassuk fel újra, és mondjuk el, mit változtatnánk rajta az evangéliumi részlet megértésének fényében.

Zárás: Mit tanultam magamról ezen a foglalkozáson?

Milyen változtatásokra törekszem ezentúl a kapcsolataim 3 szintjének (kapcsolat önmagammal; Istennel; másokkal) jobbítása érdekében.

Küldetés: „Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat és közvetítsd intelmeimet. Ha azt mondom az istentelennek meg kell halni és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen vétke miatt ugyan meghal, de vérét rajtad kérem számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával és térjen meg, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmented életed.” (Ez 33, 7-9)

Tatárné Kapus Éva, Mártély

a kép forrása. http://www.prae.hu/article/9584-magikus-egyszeruseg/

elfelejti, belebotlik

Reklámok