2017. október 1., évközi 26. vasárnap

Október 1., évközi 26. vasárnap: Ez 18,25-28; Zs 124; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32

— ráhangolódás: elénekeljük:”Jó az Úrban bizakodni…” majd „hogy vagy?” kör
— cetliket húzunk, amelyeken a következők állnak, elég példányban ahhoz, hogy mindenkinek jusson:
1. Zsoltárból kivett Ige: „… áldott legyen az Úr, mert nem vetett oda zsákmányul…”
2. Ezekiel üzenete: „ … amikor az istentelen megtér istentelenségétől, amelyet elkövetett.., megtartja életét.”
3. szentleckéből:  „Ha tehát ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, az együttérzés és a könyörület, tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértők vagytok, ugyanazon szeretet van bennetek és együttérezve ugyanarra törekedtek.” (Fil 2, 1-4)
Körben ülve mindenki felolvassa a cetlijén levő üzenetet.

— csendben maradunk, behunyt szemmel és hallgatjuk a vezetőt, aki szüneteket tartva felolvassa: fontoljuk meg, és ha időnk engedi osszunk meg emlékeinkből a csoporttársakkal:
1. Történet az életemből arról, amikor a lelkem-testem megmenekült.., amikor utólag jöttem rá, hogy Isten velem volt.
2. Hogyan reagálok az engem ért hatásokra? Zsigerből vagy megfontolva döntök?  Csak reagálok vagy döntök is? Emlékezzek velem történtekre!
3. Mennyire vagyok kritikus, ha valakit tévedésen érek?
4. Szoktam magam önmagamnál nagyobb dologért odaszánni? vagyis: hogyan állok a kihívásokkal?
5. Tudom-e a másikat alázatosan magam fölött állónak tekinteni?
6. Csak a magam érdekét tartom szem előtt, vagy a másokét is?
7. A filippieknek szóló levél üzenete (szeretetből fakadó intelem, lelki közösség, együttérzés könyörület és irgalom, egyetértésből forrásozó cselekvés…)… mennyire van jelen az életemben? … viselkedésemnek ezek a mozgató rugói?  Hát a körülöttem élők meg a társadalom életében?  Vigyük magunkkal a kérdéseket…

— Olvassuk el az evangéliumot legalább kétszer. Próbáljam magam beleképzelni a jelenetbe, ott vagyok, mint… bárki az evangéliumi jelenlevők közül…
… Mindennapi életemben melyik fiú szoktam lenni?
… süllyedés – megtérés – emelkedés illetve fordítva: emelkedés – fordulat – süllyedés…, hogyan jelenik meg az életemben? Amire  gyakran nézek, az lent van vagy fent?
… Hogyan van jelen az Istenhez irányuló megtérés az életemben?

— megosztás – teljesen önkéntes alapon
— záróima: egymás kezét megfogva kérjünk erőt a Jóistentől és mondjuk együtt a Miatyánkot. Ámen

Molnár Margit, Gyergyószentmiklós

a kép forrása: http://minap.hu/forras/korodi-timeaminaphu?page=5

nem megyek