2017. október 8., Magyarok Nagyasszonya

  1. október 8., Magyarok Nagyasszonya ünnepe

 

Nem tudom, hogy van-e történelmi bizonyosság róla, de mi magyarok úgy hisszük, hogy Szent István királyunk a Szűzanya oltalmába ajánlotta Magyarországot. Abban a történelmi helyzetben, a pogányok ellenállása közben, utód nélkül, ennél bölcsebbet nem tehetett egy mélyen Istenhívő, hazájáért felelősséget érző uralkodó.

Elgondolkodtam, hogy mit jelent számomra az ország jelenlegi helyzetében ez a tudat? Megelégedett hátradőlést, hogy a dolgok el lettek rendezve, nekem nincs ebben a kérdésben feladatom, vagy fájdalmas- gyönyörű örökséget, ami engem is kötelez? Nyilván, ez utóbbi, de hogyan tudok helytállni?

 

Hiszem és vallom, hogy életemet elsősorban az Istenben való hitemnek kell irányítania, mégis időnként, mintha fontosabbá válna a magyarságom és a hazaszeretetem, vagy az, amit annak gondolok. Ezeknek a nagy könnyes és érzelemgazdag felbuzdulásoknak nem nagyon van pozitív hozadéka, sőt ártani is tudnak. Elgondolkodva az okokon, az jutott eszembe, hogy az Evangélium milyen sokszor hangsúlyozza az alázat erényét. Az alázat pedig nem más, mint az IGAZSÁG ismerete. Isten- és emberkapcsolataimban annak felismerése, hogy mindent ajándékba kaptam. Ami bennem jó, az lehet, hogy hiányzik a másik emberből, de mennyi minden hiányzik belőlem, ami bennük megvan?

 

Magyarság-tudatomban, hazám iránti szeretetemben nem ugyanígy van? Ismerem az igazságot? Veszem magamnak a fáradságot, hogy az ezerszer átpolitizált történelmi irányzatokat ne fogadjam el fenntartás nélkül, hanem nézzek utána a tényeknek az elfogulatlanabb forrásokban? Az igazság ismerete megóvna mind az indokolatlan melldöngető magyarkodástól, mind a tehetetlenségbe sodró csüggedéstől és reménytelenségtől. Magyar létemre szégyenteljesen hiányosak a magyar történelmi ismereteim.

 

Kérdések lehetnek:

  • Mit jelent számomra a „Patróna” szó? Segít-e, ha ez a patrónus (segítő) szó női megfelelője?
  • Rászorulok-e egy külső segítőre? Miben?
  • Most miben van szüksége az országnak patrónára? Mit kérnénk tőle közösen?
  • Ha tudjuk, mit kérünk, nekünk mit kell tennünk Patrónánk segítségére?

 

Szűzanyánk, Magyarok Nagyasszonya!  Légy segítségünkre, hogy bölcsek legyünk a hazaszeretetben, és elsősorban Szent Fiad országának építésén dolgozzunk, mellette épülni fog Magyarország is. Amen

 

 

Ocskay Márta, Budapest, Szentimreváros

kép: a békéscsabai templom kapuját díszítő mozaikmagyarok nagyasszonya