2018. január 7., évközi 1. vasárnap

  1. január 7. ELMÉLKEDÉS

Imádsághoz elhelyezkedés után, bejelentkező kör.

(Ki miből érkezett az alkalomra? Egy érzés vagy egy kép a napodból!)

Az olvasmány, szentlecke, evangélium felolvasása után a vezető elmondja a kérdéseket és 5-7 perc csöndben mindenki magában elmélkedik.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

„Íme, tanúvá tettelek a népek előtt, vezérré és parancsolóvá a nemzetek fölött. Olyan nemzeteket hívsz majd meg, amelyeket nem ismertél, és olyanok sietnek hozzád, akik nem ismertek, az Úrért, a te Istenedért, Izrael Szentjéért, aki majd megdicsőít.
Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös, térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én utaim nem a ti utaltok – mondja az Úr.
Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Amint az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppúgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.
Ez az Isten igéje.”

A: Forrás-e az én életemben Isten szava?

B:” Íme, tanúvá tettelek a népek előtt… Olyan nemzeteket hívsz majd meg, amelyeket nem ismertél, és olyanok sietnek hozzád, akik nem ismertek, az Úrért, a te Istenedért,..”- Van- bennem kellő nyitottság az ismeretlenre az Úrért?

2, SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Testvéreim! Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az az Isten szülötte; aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, hogy szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek.
Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?
Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek igazság. Tehát hárman tanúskodnak: a Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy. Az emberek tanúságát is elfogadjuk, de az Isten tanúsága többet jelent. Az Isten tanúsága az, hogy tanúságot tett a Fia mellett.
Ez az Isten igéje.

Hogyan jelenik meg a vér (áldozat), a víz (tisztaság) és a lélek (igazság) tanúsága Isten gyermekségedben?

Mi az, amit Jézus velem, tett, ami állttal az Ő tanújává és Isten gyermekévé váltam?

 

3, „Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!” Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!”
Ezek az evangélium igéi.”

A: Jézus megkeresztelkedésénél a Atya tanúságot tesz Fia mellett!

Én, hogy tanúskodom Krisztus mellett a mai világban?

B: Mit kell tennem, hogy tanúságot tegyek?

C: Kinek és miért fontos az én tanúságom?

 

Végül záró kör és megosztás egy mondatban.

 

Laskó Beatrix, Budapest

0107_Laskó Trixi gyűjtése

Reklámok