2018. január 21., évközi 3. vasárnap

2018-01-21 Évközi 3. vasárnap

Összehangolodás; Fejezd be a mondatot magadról-a közösség tagjai szabadon választhatnak vagy dobhatnak dobokockával és befejezhetik magukrol a mondatot.

 1. Amikor valaki megbocsát nekem, úgy érzem…
 2. A megbocsátásban az a nehéz…
 3. A szentgyónás számomra…
 4. A bűnbánatot akkor érzem igazán…
 5. A böjt nekem…
 6. Joker-bármit választhatsz

Olvassátok fel a mai olvasmányt!

OLVASMÁNY Jónás próféta könyvéből
Történt pedig, hogy az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: „Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!” Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba, megtett egynapi utat, és hirdetni kezdte: „Még negyven nap, és Ninive elpusztul!”
Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsinyek egyaránt zsákruhát öltöttek.
Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjukról, megkímélte őket a büntetéstől, amellyel fenyegette őket.
Ez az Isten igéje.
Jón 3,1-5.10

Rövid ima

 1. Bevezető Taizei ének- Te vagy a fény a szívemben Jézus
 2. Csendes egyéni imádság
 3. Záró ima- Könyörgés: Add Urunk, hogy mint Ninive lakói, mi is készségesek legyünk a bűnbánatra! Urunk, te a bűnbánóknak kegyesen megbocsátasz, és tieidnek örök jutalmat ígérsz. Add, hogy szent Fiadat buzgón kövessük, és jutalmadat mindnyájan elnyerjük! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Olvassuk el közösen a szentleckét

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Azt mondom, testvérek: Az idő rövid!
Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik.
Ez az Isten igéje.
1Kor 7,29-31

Rajzoljunk papírra egy hosszú életutat és a végére Jézust, mik azok a lépések, állomások amiken végig kell mennünk, hogy Jézushoz érhessünk. Minden kis mezőre írj egy dolgot (pl.alázat, jótettek stb) Színezd zöldre, amiket már megtettél és pirosra, amikre még szükséged van.

Olvassátok el a válaszos zsoltárt 2 csoportban (felelgetve)
Válasz: Utaidat mutasd meg kem, * én Uram, Istenem!
Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg kem, * ösvényeidre taníts meg engem!
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvötő Istenem!
Válasz: Utaidat mutasd meg kem, * én Uram, Istenem!
E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől való.
Jóságodban, Uram, * gondolj rám irgalommal.
V: Utaidat mutasd meg kem, * én Uram, Istenem!
E: Az Úr igazságos és ságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útra tanítja.
V: Utaidat mutasd meg kem, * én Uram, Istenem!
Zsolt 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 1,14-20

Hallgassátok meg az evangéliumot újra és képzeljétek magatokat oda.

Képzeld magad Galileaba, amint halászol, van egy biztos, jó munkád és jön Jézus, magával hív…Mit válaszolnál neki? Menyire lenne nehéz mindent ott hagyni és vele menni…biztos munkát, családot?

 

Beszéljétek meg kinek mennyire volt nehéz igent mondani!

 

Kérdések további beszélegetésre

 • Milyen helyzetekben élted meg, hogy döntened kell Jézus mellett? Mit áldoztál fel érte?
 • Mik azok a körülmények, személyek, tárgyak, amiket megszoktál magad körül és nehéz lenne feladni?

Lasso Csilla, Kingston, Ontario, Kanada

0121_jégzarándokok_Kingston Ontario

Reklámok