2018. január 28., évközi 4. vasárnap

  1. január 28., évközi 4. vasárnap

 

➔ Megérkezés, előkészített terembe.

Székeket körbe tesszük, középen kiemelve az Ige oltára (kis terítőn a Biblia nyitva) előtte gyertya.

➔ Az alkalom vezetője köszönti a csoportot, közösséget.

➔ Keresztvetés, majd Szentlélek-hívó dal és két-három, szabadon választott gitáros ének.

➔ A dalok között közösen felolvassák a zsoltárt.

➔ 95 (94). ZSOLTÁR. FELHÍVÁS DICSÉRETRE

➔ Az alkalom vezetője arra kéri a jelen levőket, hogy akár az Igéből kiindulva, akár a saját gondolataikat hozva, adjanak hálát egy konkrét dologért, amit Isten cselekedett velük ezen a héten.

➔ Imádság lezárása egy dallal.

➔ Az alkalom vezető felolvassa a Szentleckét

1Kor 7,32-35

➔ Kiscsoportos kérdések:

◦ Tudom-e, mi a hivatásom? Házasság, cölibátus?

◦ Amennyiben házasságban élek, tudok-e az Isten-kapcsolatomra megfelelő időt fordítani? Van- e személyes imaidőm? Hogyan töltöm? Tudok-e a házastársammal együtt imádkozni?

◦ Amennyiben egyedülállóként élek, nyugalmam van-e Isten terve felől az életemben? Mivel

töltöm a várakozás idejét? Törekszem-e mélyebb Isten-kapcsolatra? Van- e személyes

imaidőm? Hogyan töltöm?

◦ Ha cölibátusban élek, megtaláltam-e ebben a lelki békémet? Istennel töltött időm tartalmas-e? Van- e személyes imaidőm? Hogyan töltöm?

➔ Majd a kiscsoportban egyénileg olvassuk az Evangéliumot első szám második személyben,

megszólítva Jézust. Hiszen Isten Igéje hozzánk szól, és Jézus velünk van!

Mk 1,21-28

Pl.: Kafarnaum városában Jézus, Te szombaton bementél a zsinagógába, és tanítottál. Mindenki nagyon csodálkozott tanításodon, mert úgy tanítottad őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

➔ Imádság az evangéliumból kiindulva, személyesen megszólítva Jézust, mint akinek hatalma van az én életem felett is!

➔ Lezárás: Közös Miatyánk, agapé

 

Arm Katalin Budapest, Új Jeruzsálem Katolikus Közösség

➔ Szent András Evangelizációs Iskola

kép: https://femina.hu/terasz/randi_elutasitasa/

0128_elutasitas

Reklámok