2018. március 25. Virágvasárnap

„Aki szeret minket!.”

Virágvasárnapi passió

 2018 virágvasárnapja van. Minden látható a szemünk előtt, akarjunk szereplővé válni. Ez a liturgia most az Istennel való találkozás ideje – együtt cselekvés az Úrral. Mint megajándékozott veszek részt rajta!

Jeruzsálem, Jeruzsálem…

Indulunk! Elkísérjük őt a szenvedés és a feltámadás útján.

Virágvasárnap „első felvonása”, Jézus bevonul a szent városba – ma a templomba, vagyis az én életembe, és felkínálja számomra az üdvösséget.

Kiáltsam oda bátran: „az én szívem királya légy Uram!”

Megélhettem már virágvasárnap dicsőségét, az elismeréseket, az ünnepet, majd volt részem a keresztben, mely el fog vezetni a feltámadásra. Azok, akik kihagyják a nagyhétből a kezdő napot és a húsvéti szent három napot, és csak húsvétvasárnap mennek el szentmisére – pusztán mert vasárnap van – olyanok, mint akik a színházba csak a harmadik felvonásra érkeznek meg. Igazán semmit nem fognak megérteni abból, ami előtte zajlott. Nem könnyű húsvétot ünnepelni. Talán ezért is hív az egyház nagyon bölcsen ötven napig ünnepelni, hogy ízlelgessük a húsvét, a feltámadás titkát.

Virágvasárnap van, a passió éneklése. Ez virágvasárnap szíve. Benne van nagycsütörtök eucharisztiája, nagypéntek sötétsége, húsvét hajnali fénye. Virágvasárnap! (Mk 14,1-15,47) olvassuk el, majd

1.) Beszélgessünk a gonosz és a jóság, a gyűlölet és a szeretet, az önzés és az önzetlenség párhuzamos jelenlétéről, a sötétség és a fény ellentétéről.

2.) Vizsgáljuk meg néhány szereplő magatartását és próbáljunk magunkra ismerni bennük.

3.) A vacsora névtelen asszonya, aki a szeretet logikáját mutatja, vagyis hogy nem számítgat, hanem mindent odaad, amije van.

4.) Körkérdésként kérdezzük meg, hogy volt-e már olyan pillanat az életemben, amikor hajlandó voltam mindenemet odaadni egy szeretett személynek, mint ez az asszony?

Apostolként álljunk Jézus nyugodtságával, gondolatban készüljünk a szeretet ajándékára, az Eukarisztiára. Jézus nyugalmát megérezve válasszunk 3 és/vagy 5 mondatot az evangéliumból a nagyhétre és „vigyük magunkkal”.

kép: Giotto di Bondone: Bevonulás Jeruzsálembe

Várady László, Erdőkertes

0325_Giotto_Bevonulás Jeruzsálembe