2018. április 8., Fehérvasárnap

 1. április 8., Fehérvasárnap:

ApCsel 4,32-35; Zsolt 117; 1 Jn 5,1-6; Jn 20, 19-31

Ének: A kegyelem árad

„Mert jó az Úr, örökké tart kegyelme, nemzedékről nemzedékre hűsége.” (Zsolt 100,5 )

Ének: A kegyelem árad

OLVASMÁNY: ApCs 4, 32-35

 

 1. Valóban egy a szívünk és a lelkünk? Tudunk szeretettel tekinteni egymásra?
 2. Mi szoktunk tanúságot tenni Jézus Krisztusról? Az Ő feltámadásáról? Beszélsz másoknak Őróla? Mert Jézus mondta: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt az Emberfia is megvallja majd Isten angyalai előtt” (Lukács 12,8).
 3. Isten elküldte nekünk egyszülött fiát, Jézust Krisztust. A legdrágább kincsét elküldte értünk. Képesek vagyunk mi lemondani anyagi javainkról a szegényeknek? Tudunk adakozni az éhezőknek, segíteni nekik?
 4. Mennyire tudunk békében élni egymással? Szeretettel tekintünk az ellenségeinkre is? Jézus is azt mondta: „Szeressétek ellenségeiteket!”(Lukács 6,27b). Éljünk békében, bőséges lesz a kegyelem mindnyájunkban!

 

SZENTLECKE: 1Jn 5, 1-6

 

 1. Hiszel? Te hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten szülötte? Hogy te, igen, te is Isten szeretett gyermeke vagy, akit feltétel nélkül szeret?
 2. Elhiszed, hogy a hit az győzelem a világ felett? És hogy Jézus, az Isten fia, már legyőzte a halált, feltámadt a halálból?
 3. Eleget teszünk nap, mint nap Isten parancsainak? Mi a gyenge pontunk? Melyik parancsot nehéz betartani számunkra?
 4. Mennyire jó a kapcsolatunk egymással? Hiszen mind Isten szülöttei vagyunk, és „aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is”. Szeretjük egymást? Milyen a kapcsolatunk a családunkkal, a körülöttünk élőkkel?
 5. Jézus Krisztus, az Emberfia, meghalt azért, hogy mi élhessünk. Elhiszed ezt? Hogy ez mekkora hatalmas ajándék? Tudsz úgy szeretni mint Ő?

ALLELUJA

Jézus mondja:  „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. * Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.” Jn 20, 29 – 5. tónus.

EVANGÉLIUM: Jn 20, 19-31

 

 1. „Békesség nektek!” Jézus így köszönt tanítványainak, amikor megjelent. Mi békében élünk? Tudunk békében élni?
 2. „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Mi megértettük mi a küldetésünk? Hirdetjük az Úr szavát? Megvalljuk őt? Tanúságot teszünk nap mint nap?
 3. Mennyire tudunk megbocsátani felebarátainknak? Hát bocsánatot kérni? Bűnbánatot tartani?
 4. Hitetlenek vagyunk mint Tamás? Hol keressük Jézust? Hiszen feltámadott! ALLELUJA! Ne a halálban keressük őt! „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”  Hiszed, hogy Jézus feltámadott a halálból? Hiszel Jézusban? Hiszel benne, akkor is ha nem látod a fizikai szemeddel?
 5. Ne keressük Őt a halálban, mert feltámadt! Ő itt van velünk, él! Imádkozz azért, hogy a feltámadt Krisztust lásd, és ne a halottat! Köszönd meg, hogy meghalt érted, és feltámadt! Örvendj, ujjongj, hiszen Ő él, most és mindörökké. Ámen.

 

Ének: Megváltóm él

kép: https://reflectingonanselm.wordpress.com/2015/09/03/the-circle-of-life-forgiveness-and-freedom/

Koncsag Beáta, Gyergyóalfalu

0408_jesus-hands-holes