2018. április 15., húsvét 3. vasárnapja

  1. április 15., húsvét 2. vasárnapja

ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 4; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48

Ap Csel 3,13-15.17-19

„az élet Fejedelmét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, és ennek mi tanúi vagyunk.”

  1. zsoltár 2-7

„Emberek fiai, meddig lesz nehéz a szívetek?

Miért szerettek hiábavalóságot, hajszoltok hazugságot?”

1 Jn 2, 1-5a

„Ő az engesztelés a mi bűneinkért”

Lk 24, 35-48

Amikor a tanítványok Jézus keresztre feszítése után összegyűltek, nagyon magukra hagyatva érezhették magukat. Nekik nem volt még Bibliájuk, amit elővehettek volna, hogy elolvassák a történet végét. Amire az akkori zsidó felfogás szerint számítottak, hogy a Messiás politikailag megszabadítja őket az elnyomás alól, nem történt meg. Elveszítették a Mesterüket és most nem tudják merre tovább. Bezárkóztak, bent rekedtek a szobában, megrekedt az életük. Féltek. És vártak. Maguk sem tudták mire, de vártak.

És ekkor lép be az élő Krisztus, megmutatva a dolgok értelmét, egy végső magyarázatot adva, örömbe fordítva a szomorúságot.

A tanítványoknak még nem volt Bibliájuk, de nekünk van. És nem csak a feltámadás örömhírét olvashatjuk benne, hanem a tanítványok további sorsát is. Hogy azok az emberek, akik teljesen összetörve ott rettegnek abban a szobában, később Jézus feltámadásának hatására milyen lelki óriásokká váltak, akik képesek emberek ezrei előtt tanúságot tenni a hitükről, még ellenséges környezetben is.

  • Amikor az életem egy bizonyos ponton megreked, képes vagyok-e akkor is Istenhez fordulni?
  • A bajban is tudok-e hinni benne, hogy Isten segítségével van kiút?
  • El tudom hinni magamról, hogy Isten, ha hozzá fordulok képes olyan erőket aktiválni bennem, amelyek létezéséről magam sem tudtam?
  • Képes vagyok kitartani a hitem mellett a reménytelen helyzetekben is?
  • Hagyom, hogy az élő Krisztus átformáljon, és megmutassa életem igazi értelmét?

kép: Thorma János: Békesség nektek! (http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=38233)

Hazslinszky Emese, Budapest, Baross Gábor-telep

A nagybányai festõk kiállítása.   Deczember második felében és január elsõ heteiben a régi mûcsarnok termeiben a nagybányai festõk és a Hollósy iskolájának képkiállítása volt látható. ...   Jelen kiállításuk egy évi munkásságuk eredménye. A mintegy 200 képbõl és tanulmányból álló kiállítás egy pár új tehetséget is bemutat a nyilvánosság elõtt. ...   Thorrna János tavalyi nagy képével, az Aradi vértanuk-kal méltó figyelmet keltett. Mostani képén megizmosodott tehetségének jelei mutatkoznak. Békesség veletek czimû hatalmas festménye a tárlat legnagyobb képe, és azt a jelenetet ábrázolja, a mint Krisztus megjelenik a vitatkozó tanítványok között, a kik szeretettel és hódolattal borúlnak lábaihoz, hallgatván békehirdetõ szavait. A kép felfogásában igazolja Thorma szép tehetségének kiválóságait. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 16.)

Reklámok