2018. május 13., Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

ApCsel 1,1-11, Ef 1,17-23, Mk 16,15-20   

1.

Bejelentkező kör: ki, honnan érkezett, mit hozott magával, mit szeretne itt az alkalom eleján letenni, hogy jelen tudjon lenni- ha van a közösségnek saját szokása a kezdéshez, arra is hagyjunk helyet/időt.

2.

A szoba/ terem különböző pontjaira külön papírra írva kitesszük ezeket az idézeteket:

            „ Nem a ti dolgotok, hogy…”– 1

            „ A Szentlélek eljövetle pedig erővel tölt el majd titeket…”– 2

            „ Miután ezeket mondta, szemük láttára felemelkedett…”-3

Csendben a szobában járva-kelve ki-ki elidőzhet egy-egy idézetnél. Nem kell semmi mást tenni, csak elolvasni és csöndben észrevenni, hogy hogyan hat rám, mit juttat eszembe. Ha egyik vagy másik magával ragadott maradhatok annál, nem kell mindegyiket végigjárni.

Néhány perc után a két idézet alá még egy-egy papírt odateszünk:

1-es papírhoz:  Milyen érzéseket váltott ki belőled ez a mondat? ( Feldűhített, megkönnyebbülést hozott, örömet okozott, nem értem,…)

Vajon, mi nem az én dolgom?

2-es papírhoz: Önmagadban, életedben hova kívánod a Szentlélek kitöltő erejét? Van olyan élményed, hogy hagyni tudtad, hogy kitöltsön? És olyan, hogy nem tudtad megendeni?

3-as papírhoz: Miért állsz meg és nézel fel az égre? Mi lep meg? Mi érdekel? Mi történik?

És ezeknek a gondolatoknak és kérdéseknek is hagyunk néhány perc csöndet.

A csönd után megosztás, melyhez segítők lehetnek a következő kérdések:

Mi érintett meg az elmúlt gyakorlatból? Mit érintett meg bennem az elmúlt gyakorlat? Azt láttam meg,… Nehéz volt számomra, mert… Azt kérem az Istentől, hogy… Hálát adok…

3.

Válasszatok párt a társaságból és folytassátok a következő szentírási mondatokat, hogy a másik számára jókívánsággá, áldássá válhasson.

Ezt a gyakorlatot lehet szóban és írásban is végezni. Utóbbi esetben szükséges papírokat és tollakat előkészíteni.

A mondatok:

„ A dicsőség Atyja, adja meg…” 

„ Világosítsa meg,…”

Miután mindenki kigondolta/megírta az áldást, egy ima keretében osszátok meg a másikkal:

A közösség egésze kezdje egyszerre az imát:

  • gyertyát gyújtva, keresztet vetve,…
  • majd a párok széthúzódva mondják el a másiknak szánt áldásukat, jókívánságukat. Kezüket akár áldásra emelve a másik felé.
  • Amelyik pár végzett álljon vissza a körbe. Amikor mindenki visszatért zárjátok les közösen egy Dicsőséggel.
  • Az ima után még néhány percig/pillanataig maradjatok csendben a gyertya körül.

4.

A közösségi alkalmat előkészítő ember olvassa fel a következő idézetet:

„ Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.”

 Majd az alábbi kérdés segítségével segítse egy beszélgetés beindulását:

Mit jelenthet ez 2018-ban? Mit jelenthet ez egy mai keresztény ember számára?

 Az időkerethez, létszámhoz alkalmazkodva, ha mindenki, aki akart hozzászólt, segítsük a közösséget egy személyesebb megosztás felé:

Hova küld engem most Isten? Mit jelent az én életemben az evangéliumot hirdetni?

Fontos, hogy ennél a második körnél mindenki szóhoz jusson és ne vágjunk közbe, míg a másik beszél. Még akkor sem, ha nagyon egyetértünk vagy épp nagyon nem értünk egyet vele.

5.

Megosztás az alkalomról, záróima

kép: jelenet a The Rite (A rítus) című filmből (http://rejtettdolgok.blogspot.hu/2016/05/az-ordoguzos-filmek-eltulozzak-az.html)

Deák Réka, Budapest

0513_The Rite