2018. augusztus 5., évközi 18. vasárnap

  1. augusztus 5., évközi 18. vasárnap

Kiv 16,2-4.12-15; Zsolt 77; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35

Imádság

Ének, pl. Jöjj, Szentlélek Úristen

Bevezetés, a vezető felolvassa

Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

„Azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban: ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiábavalóságokon járatják az eszüket. Ti nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben? Öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény.”

Ef 4,17.20-24

Egyéni feladat

Hiteles keresztény vagyok-e?

Csendben vizsgáljam meg magamban, hogy igyekszem-e hiteles keresztény lenni.

Feladat kisebb csoportokban

Mik a hiteles keresztény ismertetőjelei?

Kisebb csoportokban gyűjtsük össze, hogy mik a hiteles keresztény ismertetőjelei, majd osszuk meg egymással.

Közös beszélgetés

Tudok hiteles keresztény életet élni, ha nem járok templomba, nem olvasom a Szentírást?

Közös beszélgetés

Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4,4b

Miért érdemes olvasni a Szentírást?

Közösen pontokba gyűjtjük , miért olyan fontos a Szentírás olvasása.

Befejezés, egyénileg

Ha visszagondolok a feladatokra, beszélgetésekre mi az, amit jól csinálok, és mi az amin változtatnom kell, hogy hiteles keresztény legyek.

Imádság

Mindenki imába foglalhatja háláját és kérését.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ének: Jöjj el az élet vizéhez

Kép: úrvacsora csendélet

Kovács Ágnes, Fülek

0805_úrvacsora csendélet

Reklámok