2018. augusztus 12., évközi 19. vasárnap

  1. augusztus 12. évközi 19. vasárnap

1Kir 19,4-8; Zsolt 33; Ef 4,30-5,2; Jn 6,41-51

OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből

Az áldozat bemutatása után Illés prófétának a Kármel hegyéről menekülnie kellett Izebel királyné haragja elől. Illés visszavonult a pusztába egynapi járóföldre. Odaérkezett egy borókabokorhoz, leült alá, és a halálát kívánta. Azt mondta: „Most már elég, Uram! Vedd magadhoz lelkemet! Én sem vagyok különb atyáimnál.” Ezzel lefeküdt és elaludt.

Egyszer csak egy angyal megérintette, és így szólt hozzá: „Kelj föl és egyél!” Ahogy föltekintett, íme, a fejénél egy sült cipó meg egy korsó víz volt. Evett és ivott, aztán újra lefeküdt aludni. Ám az Úr angyala másodszor is megjelent, megérintette őt és ezt mondta: „Kelj föl és egyél! Mert különben túl hosszú lesz számodra az út.” Illés fölkelt, evett, ivott, aztán ennek az ételnek erejéből negyven nap és negyven éjjel vándorolt, egészen Isten hegyéig, a Hórebig.

Megérkezés: A találkozás elején tekintsünk az elmúlt néhány napra, miből jövünk, mi foglalja le figyelmünket. Osszuk meg pár percben a mellettünk ülővel. Hozzuk be, tegyük le, hogy majd megnyílhassunk arra, amit a mai olvasmányok és evangélium elénk hoznak. (Csoportvezetőként lehet javasolni, hogy egy vidám/örömteli és egy nehezebb élményt keressenek a résztvevők a napjukban.)

Imánkat kezdjük egy énekkel, ami segít fókuszálni, Most Illés napjait éljük…

Beszélgetés a csoportvezető irányításával: Mikor érzem, hogy szól hozzám az Úr?

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői, és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk Istennek jó illatú áldozati adományként.

Páros beszélgetés: Hogy állok a megbocsájtással?

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Olvassuk el az evangéliumot! Figyeljük, mit tudunk meg arról, hogyan nevezi Jézus magát?

Abban az időben a zsidók zúgolódni kezdtek Jézus ellen, amiért azt mondta: „Én vagyok az égből alászállott kenyér.” Így érveltek: „Nem, Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját? Hogyan mondhatja hát: az égből szálltam alá?”

Jézus azonban így szólt: „Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza, – és én feltámasztom az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a kenyér, amely az égből szállott alá, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon. Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.”

Jn 6,41-51

Pár perc elmélkedés: Mikor szoktam zúgolódni? Miért? Próbáljam letenni Isten kezébe zúgolódásaimat!

Imádság: Adjunk hálát azokért a tapasztalatainkért, amikor megtapasztaltuk az Isten munkálkodását magunkon (hozzánk is szól az Úr) és önmagunk által (küld az Úr). Mindkettőben az Ő dicsősége mutatkozott meg a világban. Kérjük a Szentlélek megerősítő erejét önmagunkra és egymásra. Kérjük bíztatását, ha nehezen tudunk megbocsájtani, érezzük most Isten folyamatos alkotását rajtunk és általunk.

Mit viszel haza? Az alkalom végén mindenki mondjon egy-egy szót, amit akár az olvasmányokban, akár a megosztásokban megérintette, amit hazavisz magával. Mit viszel haza?

Befejező ének: Kenyered és borod táplál…

 

kép: http://nemvagyokmesterszakacs.blogspot.com/2012/10/kovaszos-kenyer-meg-par-szo-termeszetes.html

Hajdu András és Laura, Sepsiszentgyörgy

0812_kenyér