2018. szeptember 2., évközi 22. vasárnap

  1. szeptember 2., évközi 22. vasárnap

MTörv 4,1-2.6-8; Zsolt 14; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23

Bevezető ének: Áldjad én lelkem az Urat! c. könyvből (sárga könyv)

  1. ének Jöjj, Szentlélek, szállj közénk gitáros kísérettel

Hitünk mélyítése olyan személyes esetekkel, amelyekben Istenhez fohászkodtunk és Ő megadta az általunk kért eseményt, élményt,stb.

Ehhez elolvassuk a vasárnapi szentmise olvasmányát. A csoportvezető felkér több csoporttagot, hogy olvassák fel ismét ezt a részt:,Mert hát hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá folyamodunk?”

Körben megosztjuk a velünk történteket a kérdésre felelve.

Dicsőítés: sárga könyv:132. ének Mert Te Uram, fenséges vagy…

A terem közepére elhelyezünk egy fehér lepedőt, arra egy nagy papír kört, ami a földgolyót szimbolizálja.  Előzetesen ki piros papírdarabokra felírjuk a vasárnapi evangéliumban Jézus által megnevezett bűnöket.

(gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság)

Lehet még gyűjteni és felírni a papírokra ehhez hasonlóakat, hogy legyen annyi, ahányan vagyunk.

  • Valaki felolvassa az evangéliumot. Majd egyesével felállunk és a kosárba helyezett papírokból ráteszünk egyet-egyet a földgolyóra. Közben ezt mondjuk Jézus szavaival:,,ez teszi az embert tisztátalanná”.
  • Rövid csend után énekeljük a 175. éneket:,,Új szívet adok és új lelket, hogy bűneitekből megtérjetek”.
  • Most fehér papírdarabokat osztunk, amelyre mindnyájan egy erényt írunk fel és halk zene közben ezeket egyesével kicseréljük a pirosakkal.

Befejezés: Házi feladat a hétre: Ami erényt felírtunk a papírra, azt fejlesztjük magunkban a következő héten. Az újabb találkozáskor azzal indítjuk a beszélgetést, ezt miként sikerült megvalósítanunk.

Ének 115. Mária, hozzád száll imánk

Kellékek: lepedő, papírból kivágott földgömb, kosár a piros papírra írt bűnökkel és üres fehér papírdarabok az erények felírásához.

kép: https://szimpatika.hu/cikkek/6468/ezert_fontos_a_gyakori_kezmosas

Böröczkyné Baracsi Magdolna hitoktató; Törökszentmiklós

0902_kézmosás