2018. szeptember 16., évközi 24. vasárnap

  1. szeptember 16., évközi 24. vasárnap

Iz 50,5-9a; Zs 114; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35

Ráhangoló feladat

Eszköz: fehér papírlap (karton), színes kréta, ceruza, filc, esetleg olajpasztell

Írjuk fel az alábbi szavakat, földrajzi fogalmakat egy jól látható helyre (akár külön-külön is lehet egy-egy lapra), majd kérjük meg a közösség tagjait, hogy rajzoljanak egy nekik tetsző tájat a következő elemek felhasználásával:

tenger                    hegy                föld           tó        szikla           kő        forrás

Ezt követően körben ülve mutassuk meg egymásnak a rajzokat, a megosztáshoz az alábbi kérdéseket tehetjük fel:

  • Melyik elem domináns a képen?
  • Mennyire vannak harmóniában az elemek?
  • Te melyik elem lennél legszívesebben? Miért?

Ez után olvassuk fel a 114. zsoltárt (a résztvevők be is csukhatják a szemüket közben, úgy könnyebb elképzelni a tájat, amiről most hallanak):

Alleluja! Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob törzse az idegen nép közül:

2Akkor Júda lett a szentélye és Izrael az országa.

3A tenger meglátta és elfutott, a Jordán visszafelé vette útját.

4A hegyek ugrándoztak, mint a kosok, a halmok, mint a kis bárányok.

5Mi lelt, tenger, hogy elfutottál? Jordán, miért vetted visszafelé utad?

6Hegyek, miért ugrándoztok, mint a kosok, s ti halmok, mint a kis bárányok?

7Föld, rendülj meg az Úr színe előtt, Jákob Istenének szent arca előtt,

8aki tóvá változtatta a sziklát, s a követ buzogó forrássá!

Rövid megbeszélés:

A hallottak alapján milyen benyomásotok van erről a tájról? Mit árulnak el Istenről? Milyen következtetést vonhatunk le Isten és a választott nép kapcsolatára nézve?

Ezután felolvassuk az evangélium alábbi részletét:

27Ezután Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának a környékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” 28Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” 29Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „A Messiás vagy.” 30A lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak róla senkinek.

Rövid csend után az alábbi elmélkedést olvashatjuk fel:

Isten mibenlétének kutatása

Jézus élete maga a feltárulkozás. Nem adja a tanítványok szájába, amit róla mondani vagy gondolni illik. Egyszerűen csak kíváncsi, és kérdez. Fontos neki a kapcsolat velünk, hogy igaz szívvel kapcsolódjunk hozzá. Istent megismerni, megsejteni, ízlelni azt a minőséget, amit a Szentlélek által az életünkbe hoz, azt fokozatosan tapasztalhatjuk meg. Mit adhat hozzá Isten a Lélek által az életünkhöz?  Formálja-e a személyünket? Mikor érezzük, hogy emel, hogy támaszt nyújt, hogy velünk van?

Nyitottnak lenni a befogadására nemcsak az imában lehet, hanem kapcsolatainkban is. A magunkhoz való kapcsolódásban ugyanúgy, mint a másik ember lényének megértésében, elfogadásában.

Egyéni gyakorlat

Kis cetlire írjuk fel válaszainkat az alábbiak szerint, majd gyújtsunk gyertyát és közös imában lehetőség van ezek megosztására.

  • Miért vagyok hálás és miért adok magamnak elismerést?
  • Mely kapcsolataimon szeretnék javítani? Mi az első lépés, amit megteszek?
  • Miben kérem Isten segítségét?

a kép forrása. http://www.castellum.do/2015/03/06/eletmentes-az-utcan-eles-bevetes-oromteli-fordulattal

Szettele Katinka, Baja

0916_életmentés