2018. november 25., évközi 34. vasárnap

  1. november 25.: Évközi 34. vasárnap: Krisztus a Mindenség Királya

Dán 7,13-14; Zsolt 92; Jel 1,5-8; Jn 18,33b-37

Kezdjük összejövetelünket keresztvetéssel…

Ráhangoló ének: Jó az úrban bizakodni…

https://www.youtube.com/watch?v=drYGMsx6mcs

Elcsendesedés..,

Isten dicsőségét beszélik az egek és keze művét hirdeti az égbolt…

Itt vagyok Uram, szeretnék Veled lenni. Tőled jön az élet. Megállok most, kérlek Te is állj meg mellettem. Hadd nézzelek és szeretném hagyni, hogy Te is nézz engem…

Figyelhetek arra, hogyan vagyok itt most. Fáradtan vagy kipihenten, panaszokkal vagy reményekkel.., a múltba révedve vagy a jövőt tervezve… Ahogy vagyok, úgy lehetek itt… Próbálom egy ideig érezni Isten teremtő és éltető erejét… A Mindenség része vagyok – tudatosítom és érzem…

„Hogy vagy?” kör

Villámexamen formájában, lehetőleg szimbólumokkal kifejezve…

Imára hangolódás a mai zsoltárral

2Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó, Felséges,

 3hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel

4tízhúrú hangszeren és lanton, zengő hárfán!

5Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak ujjongok.

6Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

Ima

Elcsendesedve, testemre majd lélegzésemre figyelve helyezkedjek Isten jelenlétébe és fontoljam meg a cetlin levő kérdéseket:

  • Hogyan adok hálát az életemért?
  • Életem mely területén tudok szövetségben élni a Jóistennel?
  • Hol, milyen tevékenységben, kapcsolatomban érzem magamat „királynak”?
  • Milyen érzés azt tudni, hogy az istenteremtette Mindenségnek része vagyok?
  • Átgondolom a fenti kérdéseket, majd meghallgatom az evangéliumot:

Evangélium

Jn 18,33b-37 33Ismét bement tehát Pilátus a helytartóságra, hívatta Jézust, és megkérdezte őt: »Te vagy-e a zsidók királya?« 34Jézus azt felelte: »Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?« 35Pilátus ezt válaszolta: »Hát zsidó vagyok én? Saját nemzeted és a főpapok adtak téged a kezembe. Mit tettél?« 36Jézus azt felelte: »Az én országom nem ebből a világból való. Ha az én országom ebből a világból volna, szolgáim harcra kelnének, hogy a zsidók kezébe ne kerüljek. De az én országom nem innen való.« 37Pilátus erre megkérdezte: »Tehát király vagy te?« Jézus azt felelte: »Te mondod, hogy király vagyok. Arra születtem és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat a szavamra.«
csend…

Fontoljam meg:

  • Hogyan hallgatom Jézus szavát? Hallgatok-e rá? 2. Számomra kicsoda Jézus Krisztus?
  • Hogyan érzem a felelősségét annak, hogy testvérévé és pappá sőt királlyá tett engemet is?

Beszélgessek el Jézussal

az imádságomról és közben megjelent érzéseimről, gondjaimról…. Képzeljem el, amint itt ül mellettem egy széken…

Nézzek vissza

hogyan imádkoztam. Miben sikerült elmélyülni? Mi érintett meg? Mi van a távolsággal Isten és közöttem? Milyen érzés Krisztus király országához tartozni?

Záró megosztás,

amely ajándék a csoporttagok és önmagam számára…

Záró ének:

Krisztus király a porba hullva…

https://www.youtube.com/watch?v=JWRSC7CSfvE

Dicsőség / vagy Miatyánk … átélős elimádkozásával és keresztvetéssel befejezzük az együttlétünket. Ámen!

kép: Puchard Zoltán fényképe

Molnár Margit, Gyergyószentmiklós

Puchard Zoltán_04.APRILIS