2018. december 9., advent 2. vasárnapja

  1. december 9., advent 2. vasárnapja

Bár 5,1-9; Zsolt 125; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6

Kezdésre énekeljétek el néhányszor „Az Úrra vár a szívünk” kezdetű taizéi éneket!

Ezt követően, valaki hangosan olvassa fel a szentmise kezdőénekét:

„Sion népe, íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére.”

Egy másik személy a olvassa fel a könyörgés szövegét:

„Mindenható, irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé. Örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.”

Tartsatok rövid csendet, és abban próbáljátok felismerni, milyen evilági elfoglaltságaitok válhatnak, s olykor talán válnak is, a Jézussal való találkozásotok akadályává.

Egy rövid megosztásban ki is mondhatjátok egymásnak azt, amit felismertetek. A kimondással megerősíthetitek szándékotokat, hogy el akarjátok hárítani ezeket az akadályokat az Isten Fiával történő találkozásotok útjából.

Olvassátok fel az olvasmányt (Bár 5,1-9) kétszer!

Isten ezt a nevet adja neked örökre: „Igazságosság békéje”, „jámborság dicsősége” – hallottuk az olvasmányban. Egy 2-3 perces csendben próbáljatok rátalálni arra a névre, melyet Isten nektek adott. Utána ismét megoszthatjátok felismeréseiteket.

Olvassátok fel a szentleckét (Fil 1,4-6. 8-11) is kétszer! Utána lassan, szüneteket tartva hangozzanak el az alábbi kérdések:

  • Kiről, miről emlékezem meg én örömmel az imádságomban?
  • Tudok-e bízni abban, hogy aki megkezdte bennem a jót, az be is fejezi?
  • Ki után, mi után vágyakozom én Krisztus Jézus szeretetében?

Az evangélium kétszeri felolvasását követően néhány perces csendben fogalmazzátok meg magatokban, hogy nektek milyen feladatot jelent a völgyek feltöltése, a halmok elhordása, a görbe egyenessé tétele, és a göröngyösség kisimítása.

A csendet osszátok meg egymással azt, ami bennetek felismerésként megszületett.

A találkozót egy tetszés szerinti adventi énekkel zárhatjátok le.

fénykép: Szűcs Ágnes munkája

Gerber György, Dunabogdány

IMG_3832

Reklámok