2018. december 16., advent 3. vasárnapja

  1. december 16., advent 3. vasárnapja

Szof 3,14-18a; Iz 12; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18

Érkezés, beszélgetés, ki hogy van

Ima: elcsendesedés, olvasmány felolvasása kétszer, pici csenddel a kettő között

(Nem kell gondolkozni, csak hagyjuk, hogy megérintsen a szöveg egy-egy szava.)

„OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből

Örvendjetek! Győzelmet aratott az Úr!

Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya!

Elvette az Úr ítéletedet, elűzte ellenségedet, Izrael királya, az Úr közöttetek van, ne félj többé semmi rossztól!

Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemben: „Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed!” Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével; örül majd neked ujjongó örömmel, úgy, mintha ünnepet ülne.

Ez az Isten igéje.

Szof 3,14-18a

Mindenki mondjon egy-két szót, ami megérintette az olvasmányból.

  • Kérdés: Hogyan ünnepelek én? Hogyan ujjongok Istennek?
  • Az ajándékozás milyen részét képezi az ünnepeinknek?
  • Szoktunk-e adakozni? Ha igen, milyen érzés, ha nem, miért nem?

Olvassuk fel az evangéliumi szakaszt

„EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Hogyan készüljünk a Megváltó eljövetelére?

Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit tegyünk?”

„Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.”

Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?”
Ezt felelte nekik: „Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.”

Megkérdezték őt a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?”

Nekik így felelt: „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.”

A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben elégesse.”

És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget.

Ezek az evangélium igéi.

Lk 3,10-18

Úgy tűnik, hogy Keresztelő János a katonáknak és a vámosoknak is „teljesíthető” feladatot ad, nem azt mondja, hogy „Add oda mindened…” stb. Mit mondana neked? (Lehet pici csöndet tartani, gondolkozni rajta.)

Miatyánkkal zárjuk az alkalmat

fénykép: Szűcs Ágnes munkája

Fekete Bárányok Közösség, Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia

15

Reklámok