2019. február 17., évközi 6. vasárnap

Jer 17,5-8; Zsolt 1; 1Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26

Kezdjük összejöveteleket keresztvetéssel…

ÉNEK

Szívem csendben az Úrra figyel ki segít…..

Testemre, majd légzésemre figyelve helyezkedjek Isten jelenlétébe és lassan, egyes gondolatok között egy kis csendet hagyva, ajánljuk fel ezt az ima időt az Úrnak, próbáljunk minél inkább csak rá figyelni.

IMÁDSÁG

Előtted ülök Uram egyenesen és lazán,

elengedem minden gondomat, tervemet, félelmemet,

várok rád,

te jössz felém,

bennem vagy elárasztasz lelkeddel,

Te vagy létem alapja,

nyiss meg a te jelenlétedben, hogy megtapasztaljam ki vagy te és mit akarsz tőlem.

 

Pár kérdés: nem gondolkodom el a válaszokon csak tudatosítom, hogy ez van, most így vagyok jelen

 • hogyan ülök? lazán, mereven, fáj-e valamim
 • mi ami foglalkoztat, le tudom-e tenni az Úr elé erre a kis időre
 • várok és kire?
 • van helye bennem vagy csak én vagyok
 • ki és stabil-e az életem alapja
 • ki vagy Uram és ki vagyok én

EVANGÉLIUM

Szent Lukács könyvéből Lk 6,17.20-26

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tiruszi és szidoni tengermellékről.

Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt:

„Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.

Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.

Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.

Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal.

De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat.

Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok.

Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!

Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal.”

Fantáziám segitségével én is ott lehetek Jézus közelségében.

Képzeljem el a sik kopár terepet, nincs fa, bokor.

Hatalmas tömeg, mekkora számomra a hatalmas tömeg, hol vagyok én? –

Jézus tanítványaként vagyok ott?  közelében, távolabb, tömeg közepén, szélén, kik vesznek körül, egyedül mentem, vagy testvérekkel,  kíváncsiságból, hivtak vagy már rég követem Jézust, letelepszem és Jézusra figyelek.

—lassan újra olvassuk a boldog mondásokat, lehet többször is szünetekkel közöttük

Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa

 • miben vagyok szegény, „szegény” nem csak anyagiakban szűkölködő embert jelöl. Amim van az az enyém csakis az enyém, vagy ajándékba kaptam. Ha ajándék, akkor bármim van szegény vagyok, mert tovább tudom adni, ajándékozni.

Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.

 • mi az amire éhezem talán szomjazok
 • tudok böjtölni, lemondani rendezetlen ragaszkodásaimról, vagy még Istennél is fontosabbak és ők akik az életet adják számomra

Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírást nevetésre fordul.

 • tudok sírni,
 • együtt tudok érezni ember társammal, együtt szenvedni
 • meghat mások fájdalma és szenvedése
 • tudok nevetni vagy csak kinevetni

Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az Emberfia miatt.

 • tudom vállalni és megvallani hova tartozásom, hitemet

Majd lassan a további evangéliumi részt is.

 • tudok örülni és hálát adni még a nehézségekért is
 • figyelem Isten jelenlétét az életembe vagy csak panaszkodom és elégedetlenkedem
 • mi az amiről le kell mondanom
 • kinek akarok megfelelni az embereknek vagy Istennek

Néhány perc csendet hagyva beszélgetésbe kezdhetek Jézussal mindarról, ami az imádságom alatt megérintett, a közben megjelent érzéseimről, gondjaimról: mi az, amiért segítségét, támaszát kérném, illetve mi az, amiért hálás lehetek és amit megköszönök neki.  Képzeljem el, amint itt ül mellettem egy széken és mint barát a barátnak mesélek és meghallgatom. Ha most, azonnal meg kellene fogalmaznom a saját életem és boldogságom lényegét, vajon mit mondanék?

Ha még maradt idő megoszthatjuk tapasztalatainkat, azokat a gondolatokat, érzéseket melyek megérintettek az ima idő alatt, megajándékozva társaimat egy kicsit magamból.

Dicsőség / vagy Miatyánk … átélős elimádkozásával és keresztvetéssel befejezzük az együttlétünket. Ámen!

Albert Júlia, Gyergyóújfalu

 

Ezt a zenét pedig Tímár Zsófia ajánlja. Neki segít Istenhez emelkedni, bizonyára neked is öröm hallgatni:

https://www.youtube.com/watch?v=ao11wqXm2d4

0217_Jézus tanít