2019. március 3., évközi 8. vasárnap

Sir 27,5-8; Zsolt 91; 1Kor 15,54-58; Lk 6,39-45

Üljünk körbe, kicsit csendesedjünk el. Egy közös énekkel kezdjük az imádságunkat. (Pl: Szívem csendben az Úrra figyel.., Jöjj Szentlélek…stb.) Hunyjuk le a szemünket, próbáljunk lélekben is megérkezni a közösségbe.

Az alkalom vezetője olvassa el hangosan az aznapi evangéliumot kétszer. A két felolvasás közt tartson szünetet.

Maradjunk pár percig csendben, és ízlelgessük azokat a szavakat, amelyekkel a Jóisten megszólít. A közösség tagjai maradjanak az imádságban lehunyt szemmel, míg a vezető felteszi a segítő kérdéséket, kis csendet hagyva a kérdések közt.

Segítő kérdések:

  • Milyen szavak visszhangoznak most bennem?
  • Hogyan vélekedek mostanában önmagamról?
  • Van-e „gerenda” a szememben?
  • Hogyan gondolok a környezetemben lévő emberekre?
  • Hogyan van jelen a kapcsolataimban Isten?
  • Életem mely területe hoz gyümölcsöket?

Az ima végeztével mindenki vegyen maga elé egy papírlapot. Ábrázoljuk 5 percben az imában felvillanó nehéz és gyümölcsöző kapcsolatainkat, kapcsolati hálóban, szimbólumokkal vagy apró jelzésekkel. Lehetőleg magunkat és Istent is jelenítsük meg a rajzban.

Tegyük magunk elé a rajzot, és a záró imádságban tegyük le Isten elé nehézséget okozó és gyümölcsöt hozó kapcsolódásainkat egyaránt.

Imádkozzunk:

„Drága Jézus, segíts nekem, hogy a Te illatodat vigyem mindenhová, amerre csak járok. Áraszd el lelkemet a Te lelkeddel és szereteteddel. Járd át és vedd birtokodba egész lényemet teljesen, hogy egész életemen csak a Te életed ragyogjon át. Ragyogj át rajtam, és legyél annyira részemmé, hogy minden lélek, akivel csak kapcsolatba kerülök, érezze a Te jelenlétedet lelkemben. Emeljék fel fejüket, és többé már ne engem lássanak, hanem csak Jézust. Maradj velem, és ragyogni fogok, ahogy te ragyogsz, fényként mások számára. Ámen.”

(Kalkuttai Szent Teréz)

Laskó Beatrix, Budapest

kép: Ferenczy Károly: Hegyi beszéd ( 1896, olaj, vászon, Magyar Nemzeti Galéria); Szabó Zsófia választása

0303_Ferenczi Károly_Hegyi beszéd