2019. március 24., nagyböjt 3. vasárnapja

Kiv 3,1-8a.13-15   Zsolt 102 1Kor 10,1-6.10-12     Lk 13,1-9

 1. Kezdjük az együttlétet egy körrel, amelyben mindenki befejez egy általa választott mondatot!
 • A nagyböjt számomra…
 • Szeretnék nagyböjtben…
 • A bűnbánatban az a nehéz…
 • A szentgyónás számomra…
 1. Csendesedjünk el és olvassuk fel az olvasmányt!

Kiv 3,1-8a.13-15

Kérdések beszélgetésre:

 1. Ki neked az Isten?
 2. Hogy magyaráznád el valakinek, aki még soha nem találkozott Istennel, vagy tapasztalta meg/nem érti az Ő jelenlétét (pl: egy gyereknek, földönkivülinek)?
 3. Rajzold le Istent és magadat egy képre és mondd el, hogy fejezi ez ki az Ő személyét, a ti kapcsolatotokat! (kreatívabb feladatként lehet gyurmából is megalkotni)!
 1. Olvassuk fel a válaszos zsoltárt két csoportra osztva!

VÁLASZOS ZSOLTÁR

Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

Előénekes: Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldja.

Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.

Hívek: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Megbocsátja minden vétkedet, * meggyógyítja minden gyengeséged.

A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza.

H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.

Nem bűneink szerint bánik vélünk, * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nékünk.

H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Amilyen messze van napkelettől a napnyugat, * bűneinket olyan messze dobja tőlünk.

Ahogyan az atya megkönyörül fiain, * úgy könyörül meg az Úr az istenfélőn.

H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

 1. Olvassuk el a szentleckét magunkban, csendben többször is! Gondoljuk végig mit nehéz érteni a szentleckében…mi tetszik…mi szól hozzánk!Ha van idő, osszuk meg ezt egymással!

1Kor 10,1-6.10-12

 1. Énekeljük el a Bűneinket égi bárány kezdetű dalt! Olvassuk fel az evangéliumot hangosan!

 Lk 13,1-9

 1. Gondoljuk végig az elmúlt hetünket, mik azok a bűnök, amiket elkövettünk…mik azok, amiket megbánunk. Tegyük ezeket le Jézus elé és kérjük az Ő bocsánatát rövid imában.
 1. Olvassuk fel együtt John Henry Newman bűnbánati imáját!

“Uram, eléggé megismertem már, milyen borzasztó a bűn rabszolgasága.

Ha távol vagy, bárhogy is igyekszem, nem tudok helytállani, akaratosságom, gőgöm, érzékenységem és önzésem uralkodnak felettem. Napról-napra növekednek bennem és végül ellenállhatatlanok lesznek.

A régi Ádám mind erősebb lesz bennem és végül rabságba ejt. Sok rossz dolgot ismerek, mégis megteszem, végül még én panaszkodom keservesen, hogy rabjuk lettem és nem tudok velük szakítani.

Micsoda zsarnokság a bűn! Súlyos teher, megbénít és lenyom, és mi lesz a vége?

Drága érdemeidért, mindenhatóságod erejével erre kérlek, Uram, adj életet, szentséget és erőt.

Szentséges Isten, engedd, hogy erős legyek!

Halhatatlan Isten, tégy kitartóvá! Szent, erős, halhatatlan Isten, könyörülj rajtam!”

Lasso Csilla, Kingston, Ontario, Kanada

0324_theburningbush