2019. április 28., Fehérvasárnap

ApCsel 5,12-16; Zsolt 117; Jel 1,9-11a.12-13.17-19; Jn 20,19-31

Hívjuk a Szentlelket!

(egy ének vagy egy fohász, pl. Jőjj, Szentlélek…., )

Első lépésként tartsunk egy „hogy vagy?” kört. Mindenki röviden beszámol, hogyan érkezett meg, milyen terhekkel, örömökkel. Vagy elmesél néhány örömteli pillanatot a napjából. Ez segíthet megérkezni a csoportba.

Énekeljünk pl: Álleluja, álleluja Jézus feltámadt…

Elolvassuk az evangéliumot: (minden résztvevő előtt legyen ott a teljes szöveg, hogy ha szükség, tudja aláhúzni a számára fontos szót, mondatot)

Jn 20,19-31

Jézus megjelenik a tanítványoknak.

19Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” 20E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. 21Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” 22Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! 23Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” 24A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. 25A tanítványok elmondták: „Láttuk az Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.” 26Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” 27Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!” 28Tamás fölkiáltott: „Én Uram és Istenem!” 29Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” 30Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. 31Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében.

A szöveg elolvasása után tartsunk rövid csendet, a rövid csend után kérdezzünk rá a résztvevők első benyomására.

Javaslok néhány kérdést, ami segítségetekre lehet jobban ráhangolódni, elmélyíteni az adott szentírási részt:

 • Mit értettem meg?
 • Hogyan hat rám?
 • Mit üzen számomra ez a történet?
 • Mit kér tőlem, tőlünk, mint közösségtől Jézus?
 • Mi megértjük mi a küldetésünk? Megvalljuk Őt?
 • Éreztem-e, hogy lassan béke költözik a lelkembe és ettől a békétől újra lelkesedem, amiből erőt meríthetek?
 • Valóban egy a szívünk, lelkünk, mint ahogy annak idején az apostoloknak?
 • Hányszor kételkedünk mi is, mint Tamás apostol?
 • Milyen emlékeket juttat eszembe Tamás hitetlensége?

Olvassuk el újra a szöveget, lassan, hangsúlyozva.

A résztvevők által kiválasztott egy-egy szót, gondolatot a csoportvezető felírja egy-egy lapra, amit a teremben elhelyez mindenki által látható helyre. Mindenki körbe jár, elolvassa a más által irt szavakat is, majd választ egy szövegrészt, amit párban megbeszélnek és megpróbálják leírni, amit számukra mond az a szövegrész. Időnként párt cserélve folytatják a beszélgetést.

Végül a nagy körben, aki szeretné, megoszthatja gondolatait, tapasztalatait.

 

Még néhány gondolatindító kérdés a páros beszélgetéshez:

 • Miben hasonlítok az apostolokra?
 • Hogyan érint meg engem Jézus köszöntése, amit többször is megismétel az apostoloknak? – „Békesség nektek!”
 • Vagy a „Vegyétek a Szentlelket!” – mit mond ezzel nekem Jézus? Ez olyan egyértelmű? Van-e szükségem csodára azért, hogy higgyek?

Befejező ima:

Saját szavainkkal adhatunk hálát Jézusnak az együtt töltött időért, kérhetjük segítségét, hogy magunkkal tudjuk vinni a hétköznapokba.

Befejező ének:

Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak…

kép: Cavaraggio: A hitetlen Tamás (1600)

Petres Aranka, Csíkcsobotfalva

0428_Cavaraggio_A hitetlen Tamás