2019. június 2., Urunk mennybemenetele

ApCsel 1,1-11; Zsolt 46; Ef 1,17-23 vagy Zsid 9,24-28;10,19-23; Lk 24,46-53

A fényes felhőcske

E két szimbólum (a fény és a felhő) elválaszthatatlan a mai ünneptől,  ószövetség óta jelen van; Mózesnek a Sinai-hegyen, a találkozás sátrában és a pusztai vándorlásban; Salamonnak a templomszentelés alkalmával. A Színeváltozás hegyén a Szentlélek jön a felhőben, mely Jézust, Mózest és Illést, nemkülönben Pétert, Jakabot és Jánost beárnyékolja, “és a felhőből szózat hallatszott: Ez az én választott fiam, őt hallgassátok (Lk 9,34–35). Végül ugyanez a “felhő fogadta be Jézust” a tanítványok szeme elől a mennybemenetel napján, és fogja kinyilatkoztatni az Emberfiát dicsőségben eljövetelének napján.

Olvassuk el az ApCsel 1,1-11 és a Lk 24,46-53

Isten „hihetelen” terve – Urunk mennybemenetele előtt apostolait megbízza egy küldetéssel. Megbízza őket, hogy Egyházát építsék fel. Talán annyira megszoktuk már a történetet, hogy nem csodálkozunk el ezen már – pedig ez tényleg egyszerűen hihetetlen! Ugyanezek az emberek pár hete még elhagyták Krisztust és bezárkóztak félelmükben egy szobába…

Bárki arra fogadott volna, hogy a küldetés hamarosan és biztosan meghiúsul – és mégis: kétezer év múltán itt vagyunk! Engem is hív Krisztus, hogy terjesszem a hitet, és ha esetleg úgy érzem, hogy nem vagyok alkalmas erre a küldetésre, nos… gondoljak csak arra, hogy az én vezérem az Atya jobbján ül, és irányítja a műveletet.

A közösségből egy személy készüljön fel Betániából, hogy oda tudjuk magunkat helyezni. pl;

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bet%C3%A1nia

Együtt töltött idő feladata;

Képzeljük el, hogy mi vagyunk az apostolok, (csak súgom – azok vagyunk!) és most Krisztus Urunk mennybemenetele után állunk beszélgetünk. András, Péter és majd a többiekkel közösen arról, hogy merre is kéne menni, mit is kéne csinálni – el kell mennünk a következő városba!

De előtte itt ahol lakunk, itt kell-e apostolkodnunk? Legyen fantáziátok a beszélgetésekben!

Mert Krisztus Urunk megmutatta, hogy a pogányok is meghívást kaptak az Egyházba, (Kornéliusz) El kell mennünk a fővárosba, a legbefolyásosabb városokba, hogy az ottaniak is hallják az üzenetet, amit Jézus ránk bízott…stb.

Az apostolok félelmeik ellenére is engedelmeskedtek Krisztusnak, és új helyeken hirdették az örömhírt.

(Nyári utazás, táborozás alkalmával merek ilyen lenni?)

kép Rembrandt van RijnKrisztus mennybemenetele, 1636, 93×68 cm, München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen

másik kép: Szív alakú felhő

Laci-testvér, Várady László, Erdőkertes