2019. JÚNIUS 30., ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

1Kir 19,16b.19-21; Zsolt 15; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62

Kezdésre énekeljétek el néhányszor a „Dicsérje minden nemzet” kezdetű taizéi éneket!

Ezt követően, valaki hangosan olvassa fel a szentmise kezdő könyörgését:

„Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tartsd távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben.”

Egy rövid csendet követő megosztásban próbáljátok megfogalmazni, milyen érzéseket váltottak ki belőletek a fenti kijelentések: „gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket”.

Más valaki olvassa fel a könyörgésből az alábbi szöveget:

„Megmutatod nekem az élet útját, * és a végtelen boldogságot, midőn szent orcád látom. Gyönyörűségre hívtál engem, * jobbod mellett szünet nélkül.”

Tartsatok ezután is rövid csendet! Próbáljátok felismerni, milyen kapcsolatban állnak a zsoltáros szavai a ti valóságérzésetekkel!

Olvassátok fel a Olvasmányt (1Kir 19,16b.19-21) kétszer!

 „Menj csak, de térj vissza! És ne feledd, hogy milyen feladattal bíztalak meg téged!” hallottuk az Olvasmányban. Talán Isten is így indított útra életetek kezdetén. Néhány percig forgassátok szívetekben ezt a kijelentést! Utána ismét megoszthatjátok egymással a felismeréseiteket.

Olvassátok fel a szentleckét (Gal 5,1.13-18) is kétszer! Utána, hangozzanak el az alábbi mondatok, melyek mindegyikét 2-3 perces csend kövesse:

A meghívástok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal!

Szeresd felebarátodat, mint saját magadat

Az evangélium (Lk 9,51-62) kétszeri felolvasását követően néhány perces csendben fogalmazzátok meg magatokban, hogy számotokra mit jelent az a jézusi kijelentés, hogy: Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem, hogy megmentse.”

Egy kb. 5 perces csend megtartása után, osszátok meg egymással azt, ami bennetek felismerésként megszületett.

A találkozót a „Mindig dicsérem, áldom szent nevedet” című énekkel zárhatjátok le.

kép: http://www.termeszettar.hu/anyagok/fox/fox.htm

Gerber György, Dunabogdány

0630_rókaodu